Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas Wielkiego Postu przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania.

Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Popiół przypomina, że wszystko co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie.

Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory.

Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe.

Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Lektury na Wielki Post

W okresie Wielkiego Postu polecamy lekturę dostępną na stronie internetowej Diecezji Płockiej

List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych
Fragment Słowa wprowadzenia Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego

Szczęść Boże!
Cieszę się, że bierzesz do ręki tekst, który służy lepszemu poznaniu, zrozumieniu i przeżyciu tajemnic: Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego oraz pięćdziesięciu dni radości paschalnej. To najważniejszy czas w roku
liturgicznym Kościoła i dlatego warto podjąć wysiłek, który pomoże głębiej wejść w doświadczenie wiary.

List watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, choć ma już 35 lat, jest mało znany i nie stracił nic z aktualności. Uważam, że ciągle jeszcze oczekuje na odkrycie zarówno indywidualne, jak i wspólnotowe. Warto czytać go samemu, ale także wspólnotowo, zwłaszcza w grupach duszpasterskich działających w parafiach. Celem lektury  jest lepsze poznanie, zrozumienie i przeżycie tajemnicy paschalnej, aby możliwie jak najlepiej były sprawowane największe tajemnice Odkupienia i aby wszyscy wierni mogli w nich owocnie uczestniczyć. Jednym z owoców lektury tego dokumentu może być wspólna troska i zaangażowanie kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich w przygotowanie Triduum Paschalnego w parafii. Bogactwo liturgii tych dni zaprasza wręcz do licznego włączenia się wiernych w spełnianie funkcji liturgicznych.

[…]

Ten tekst służy lepszemu poznaniu, zrozumieniu i przeżyciu tajemnic: Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego oraz pięćdziesięciu dni radości paschalnej. To najważniejszy czas w roku liturgicznym Kościoła i dlatego warto podjąć wysiłek, który pomoże głębiej wejść w doświadczenie wiary.

Link do tekstu w formacie pdf: List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych (prowadzi do strony internetowej Diecezji Płockiej i otwiera się w nowej karcie)

 

Środa Popielcowa –  14 lutego 2024 r.

Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 6.30, 7.00, 8.30, 10,00, 16.00 i 18.00. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty.

W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do ilości. Post ścisły obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości.
Przypominamy, że wszystkich od 14. roku do końca życia obowiązuje powstrzymanie się od pokarmów mięsnych w każdy piątek w ciągu całego roku oraz w Środę Popielcową.

 

Nabożeństwa pasyjne

 

Droga Krzyżowa

W piątki o godz. 17.00.

 

Gorzkie Żale

W każdą niedzielę Wielkiego Postu o 17.40, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

 

Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny.

 

Adoracja Krzyża

We wtorki o godz. 18.30.

Pamiętajmy, że okres wielkopostny to tzw. czas zakazany, okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw, tańców i dyskotek.

 

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne w dniach 10-13 marca 2024 r. (niedziela – środa) to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia się tajemnicą Bożej miłosiernej miłości.

W niedzielę nauki rekolekcyjne są głoszone na wszystkich Mszach świętych. W kolejne trzy dni rekolekcyjne /poniedziałek, wtorek, środa/ nabożeństwa będą odprawiane według następującego porządku:

 

Poniedziałek 11 marca 2024 r.

6.30 – Msza św. z nauką do dorosłych.

8.30 – Msza św. z nauką do młodzieży szkół średnich.

10.00 – Msza św. z nauką do dorosłych.

11.30 – Msza św. z nauką do dzieci ze Szkoły Podstawowej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

16.00 – Msza św. z nauką do dorosłych.

17.30 – Gorzkie Żale.

18.00 – Msza św. z nauką do dorosłych.

 

Wtorek 12 marca 2024 r.

6.30 – Msza św. z nauką do dorosłych.

8.30 – Msza św. z nauką do młodzieży szkół średnich.

10.00 – Msza św. z nauką do dorosłych i sakramentem namaszczenia chorych.

11.30 – Msza św. z nauką do dzieci ze Szkoły Podstawowej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

16.00 – Msza św. z nauką do dorosłych.

17.30 – Gorzkie Żale.

18.00 – Msza św. z nauką do dorosłych.

 

Środa 13 marca 2024 r.

6.30 – Msza św. z nauką do dorosłych.

8.30 – Msza św. z nauką do młodzieży szkół średnich.

10.00 – Msza św. z nauką do dorosłych.

11.30 – Msza św. z nauką do dzieci ze Szkoły Podstawowej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

16.00 – Msza św. z nauką do dorosłych.

17.30 – Gorzkie Żale.

18.00 – Msza św. z nauką do dorosłych.

 

Do pobrania plan rekolekcji w formacie pdf

 

Nabożeństwo dla chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych będzie we wtorek o godz. 10.00.

Spowiedź w czasie rekolekcji rozpoczynamy przed każdym nabożeństwem.

Wyjazdy do obłożnie chorych będą w sobotę 25 marca o godz. 10.00. Prosimy zgłaszać się z pojazdami w kancelarii parafialnej.

 

 

 

Droga krzyżowa ulicami Ciechanowa

15 marca 2024

Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta odbędzie się w piątek 15 marca 2024 r. o godz. 19.00. Rozpocznie się przed kościołem parafii ‎św. Tekli (klasztorek) i przejdzie tradycyjną trasą do naszego kościoła (fara). Tegoroczne nabożeństwo drogi ‎krzyżowej na ulicach naszego miasta ofiarujemy w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II. Zapraszamy do ‎udziału w tym publicznym wyznaniu wiary i zamanifestowaniu naszego przywiązania do naszego Wielkiego ‎Rodaka. Zachęcam do zabrania ze sobą świec. ‎

 

V Niedziela Wielkiego Postu

17 marca 2024

W piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część tego okresu liturgicznego, która będzie miała charakter pasyjny. Modlimy się, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie świata. Niech rozważanie męki Zbawiciela pomaga nam podejmować codzienny trud i przeżywać go w łączności ze Zbawicielem. Od tej niedzieli, zgodnie z tradycją, w kościołach zasłaniane są krzyże.

 

Niedziela Męki Pańskiej (Niedziela Palmowa)

24 marca 2024

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”.

Błogosławieństwo palm na każdej Mszy Świętej. Uroczysta procesja z palmami podczas Mszy Świętej o godz. 11.30. W ten sposób rozpoczniemy przeżywanie Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy wspominać najważniejsze wydarzenia zbawcze: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

 

Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez udział w bogatej liturgii tego okresu.

 

Triduum Paschalne

Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną.

Dopełnieniem celebracji Triduum będzie wspólnotowe sprawowanie Liturgię Godzin w wieczornych mrokach ciechanowskiej fary. Jest to modlitwa psalmami, którą niegdyś nazywano „ciemną jutrznią”. Czas ten jest czuwaniem przy Chrystusie zdradzonym, umęczonym i pogrzebanym w oczekiwaniu na Jego chwalebne zmartwychwstanie.

W Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę spowiedź będzie godzinę przed nabożeństwami.

 

Wielki Czwartek

28 marca 2024

W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. W tym czasie śpiewany będzie hymn Sław, języku, Tajemnicę, za co można uzyskać odpust zupełny.

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

Ciemna Jutrznia z Wielkiego Piątku o godz. 21.00.

Kościół będzie otwarty do godz. 22.00.

 

Wielki Piątek

29 marca 2024

W Wielki Piątek będziemy przeżywać pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Celebruje się natomiast Liturgię Męki Pańskiej. Za uczestnictwo w Adoracji Krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego.

Adoracja od godz. 7.00.

Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00.

Ciemna Jutrznia z Wielkiej Soboty o godz. 21.00.

Gorzkie Żale o godz. 22.00.

Kościół będzie otwarty do godz. 23.00.

 

W Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia obowiązuje post ścisły, czyli ‎powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i spożycie trzech posiłków, w tym jednego do syta. ‎Osoby, które ukończyły 14 lat, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Ofiary składane tego dnia na tacę są przeznaczone na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej.

 

Wielka Sobota

30 marca 2024

Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązują cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa.

Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę będzie od godz. 9.00 do 17.00 co pół godziny.

 

WIGILIA PASCHALNA

W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa.

Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 20.00.

Po obrzędach poświęcenia ognia, wysłuchaniu orędzia paschalnego i bogatej liturgii słowa odbędzie się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

31 marca 2024

Rezurekcja w poranek wielkanocny będzie o godz. 6.00.

Msze św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego będą odprawione o godz. 6.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00 i 18.00.

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

1 kwietnia 2024

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych Msze św. będą odprawione według porządku niedzielnego, a zatem o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00 i 18.00.

 

Wszystkie Msze św. i nabożeństwa są transmitowane przez radio na stronie internetowej naszej parafii.