Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas Wielkiego Postu przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania.

Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Popiół przypomina, że wszystko co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie.

Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory.

Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe.

Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Środa Popielcowa –  2 marca 2022 r.

Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 6.30, 7.00, 8.30, 10,00, 16.00 i 18.00. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty.

W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do ilości. Post ścisły obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości.
Przypominamy, że wszystkich od 14. roku do końca życia obowiązuje powstrzymanie się od pokarmów mięsnych w każdy piątek w ciągu całego roku oraz w Środę Popielcową.

 

Nabożeństwa pasyjne

 

Droga krzyżowa

W piątki o godz. 17.00.

 

Droga krzyżowa ulicami miasta

Miejska Droga Krzyżowa rozpocznie się w piątek, 1 kwietnia, o godz. 19.00 przed kościołem parafii św. Tekli a zakończy w naszym kościele. W czasie tego nabożeństwa będziemy się modlić o pokój w Ukrainie i na całym świecie. Zapraszamy do udziału w tym publicznym wyznaniu wiary i zachęcamy do zabrania ze sobą świec.

 

Gorzkie żale

W każdą niedzielę Wielkiego Postu 30 minut przed Mszą św. wieczorową, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

 

Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny.

 

Inicjatywy

Wielkopostne zamyślenia

Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na wielkopostne zamyślenia pod hasłem: „Ukaż mi, Panie, swą twarz…”. Nabożeństwa odbywają się cyklicznie przez cały okres Wielkiego Postu w każdy wtorek o godz. 19.00. Jest to projekt skierowany do osób, które w mrokach farskiego kościoła, przy wsparciu dobrej muzyki, chciałyby zgłębiać Słowo Boże, wpatrując się w dzieła najlepszych artystów malarstwa chrześcijańskiego.

 

Sztuka teatralna

W niedzielę, 27 marca, po każdej Mszy Świętej grupa parafian wystawi krótką sztukę teatralną pt. „Proces obywatela J.”. Tematyka przedstawienia wpisuję się w czas Wielkiego Postu.

 

Pamiętajmy, że okres wielkopostny to tzw. czas zakazany, okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw, tańców i dyskotek.

 

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne w dniach 27-30 marca 2022 r. (niedziela – środa) to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia się tajemnicą Bożej miłosiernej miłości.
W niedzielę nauki rekolekcyjne są głoszone na wszystkich Mszach świętych. W kolejne trzy dni rekolekcyjne /poniedziałek, wtorek, środa/ nabożeństwa będą odprawiane według następującego porządku:

g. 6.30 – Msza św. z nauką do dorosłych

g. 8.30 – Msza św. z nauką do młodzieży szkół średnich

g. 10.00 – Msza św. z nauką do dorosłych

g. 11.30 – Msza św. z nauką do dzieci ze Szkoły Podstawowej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

g. 16.00 – Msza św. z nauką do dorosłych

g. 17.30 – Gorzkie Żale

g. 18.00 – Msza św. z nauką do dorosłych

 

Nabożeństwo dla chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych będzie we wtorek o godz. 10.00.

Spowiedź w czasie rekolekcji rozpoczynamy przed każdym nabożeństwem. Zachęcamy, aby osoby, które praktykują pierwsze piątki miesiąca nie odkładały spowiedzi na piątek, ale przystąpiły sakramentu pokuty w czasie rekolekcji.

Plan rekolekcji jest umieszczony w gablotach i na parafialnej stronie internetowej.

Wyjazdy do obłożnie chorych będą w środę o godz. 13.30. Prosimy zgłaszać się w kancelarii parafialnej.

 

V Niedziela Wielkiego Postu

3 kwietnia 2022

W piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część tego okresu liturgicznego, która będzie miała charakter pasyjny. Modlimy się, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie świata. Niech rozważanie męki Zbawiciela pomaga nam podejmować codzienny trud i przeżywać go w łączności ze Zbawicielem. Od tej niedzieli, zgodnie z tradycją, w kościołach zasłaniane są krzyże.

 

Niedziela Męki Pańskiej (Niedziela Palmowa)

10 kwietnia 2022

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”.

Błogosławieństwo palm na każdej Mszy Świętej. Uroczysta procesja z palmami podczas Mszy Świętej o godz. 11.30. W ten sposób rozpoczniemy przeżywanie Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy wspominać najważniejsze wydarzenia zbawcze: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

 

Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez udział w bogatej liturgii tego okresu.

 

Triduum Paschalne

Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną.

W Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę kościół będzie otwarty do godz. 22.00.

 

Wielki Czwartek

14 kwietnia 2022

W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. W tym czasie śpiewany będzie hymn Sław, języku, Tajemnicę, za co można uzyskać odpust zupełny.

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej odprawiana w naszym kościele o godz. 18.00.

Kościół będzie otwarty do godz. 22.00.

 

Wielki Piątek

15 kwietnia 2022

W Wielki Piątek będziemy przeżywać pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Celebruje się natomiast Liturgię Męki Pańskiej. Za uczestnictwo w Adoracji Krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego.

O godz. 15.00 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Początek wielkopiątkowej liturgii o godz. 18.00.

O godz. 22.00 będą Gorzkie Żale – trzy części.

Kościół będzie otwarty do godz. 23.00.

 

W Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia obowiązuje post ścisły, czyli ‎powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i spożycie trzech posiłków, w tym jednego do syta. ‎Osoby, które ukończyły 14 lat, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Ofiary składane tego dnia na tacę są przeznaczone na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej.

 

Wielka Sobota

16 kwietnia 2022

Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązują cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa.

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny będzie co pół godziny od godz. 9.00 do 16.00.‎

 

Wigilia Paschalna

W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa.

Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 20.00.

Po obrzędach poświęcenia ognia, wysłuchaniu orędzia paschalnego i bogatej liturgii słowa odbędzie się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.

 

Porządek czuwania przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę jest następujący:

  • od godz. 7.00 do 16.00 – Kółka Różańcowe;
  • od godz. 16.00 do 17.00 – osoby, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego,
  • od godz. 22.00 do 24.00 – Szkoła Nowej Ewangelizacji
  • od godz. 24.00 do 1.00 – Akcja Katolicka
  • od godz. 1.00 do 3.00 – Odnowa w Duchu Świętym
  • od godz. 3.00 do 5.00 – Oaza Rodzin.

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

17 kwietnia 2022

Rezurekcja w poranek wielkanocny będzie o godz. 6.00.

Msze św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego będą odprawione o godz. 6.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00 i 18.00.

 

Poniedziałek wielkanocny

18 kwietnia 2022

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych Msze św. będą odprawione według porządku niedzielnego, a zatem o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00 i 18.00.

 

Uczestników liturgii i nawiedzających kościół w ciągu najbliższych dni bardzo prosimy o stosowanie się do wymogów sanitarnych zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy wejściu do kościoła.

Wszystkie Msze święte i nabożeństwa są transmitowane przez radio na stronie internetowej naszej parafii.