19 sierpnia 1967 roku Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, w drodze do Rostkowa odwiedził Ciechanów. Poniżej przedstawiamy relację z tego wydarzenia w Kronice Parafii św. Józefa w Ciechanowie (zachowano pisownię oryginalną):

 

19 sierpnia 1967 roku mieszkańcy Ciechanowa i jego okolic przeżyli epokowe wydarzenie. Oto w związku z 400-letnią rocznicą śmierci św. Stanisława Kostki w pobliskim Rostkowie i częściowo w Przasnyszu odbywały się w dniach 19 i 20 sierpnia specjalne uroczystości, w których uczestniczyło ok. 40 polskich biskupów na czele z Księdzem Prymasem Kardynałem Stefanem Wyszyńskim i Kardynałem Karolem Wojtyłą, Metropolitą Krakowskim.

Właśnie w drodze na te uroczystości kilkunastu biskupów odwiedziło niektóre miejscowości w diecezji płockiej. Ciechanów spotkał ten zaszczyt i wyróżnienie, że mógł po raz pierwszy w swoich „bramach” gościć najwyższego Dostojnika kościelnego w Polsce, J. em. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polski Prymasa.

Na dzień ten miasto, a szczególnie trasa, którą miał jechać ksiądź Prymas, przybrały odświętny wygląd. Podobnie kościół parafialny ozdobiły tak na zewnątrz jak wewnątrz piękne dekoracje, napisy powitalne, wieniec – dar wiosek. Wszystkie ołtarze ubrane były różami, w tym ołtarz wielki w kolorze biało-czerwonym.

Wspaniałości całej imprezie dodała kolumna samochodowo-motocyklowa, która towarzyszyła Księdzu Prymasowi od granicy parafii (wieś Baby) aż do przybycia w pobliże kościoła parafialnego. Wzdłuż trasy przejazdu Księdza Prymasa szczególnie przez miasto wszędzie stały mniejsze i większe grupy ludzi, którzy następnie przeszli w dużej części przed kościół, powiększając tam jeszcze już i tak bardzo liczne zgromadzenie wiernych. Zgromadzenie to powiększyła także młodzież i dzieci, która przybyła, mimo organizowanych właśnie w tym czasie dla nich imprez rozrywkowych.

 

Fara Ciechanów, Prymas Polski w parafii farnej w Ciechanowie, 19 sierpnia 1967 r. Przyjazd.
Fara Ciechanów, Prymas Polski w parafii farnej w Ciechanowie, 19 sierpnia 1967 r. Przyjazd.

 

Powitanie Księdza Prymasa odbyło się w kilku etapach. Część pierwsza powitania miała miejsce na granicy parafii, następna zaś już przed i wewnątrz kościoła parafialnego w Ciechanowie.

Ksiądz Prymas przybył do Ciechanowa kilkanaście minut po godz. 16. Przy wejściu na cmentarz przykościelny przywitały Księdza Prymasa trzy małe dziewczynki podaniem wiązanek kwiatów, następnie przeprowadzono Dostojnego Gościa w uroczystej procesji, złożonej z dzieci z kwiatami, z asysty, ministrantów, sióstr zakonnych i duchowieństwa, do drzwi wejściowych kościoła. Tu znowu, przybrany w kapę, powitał Gościa w kilkunastu słowach Proboszcz parafii Ks. Prałat Stanisław Tenderenda, a następnie Ksiądz Prymas udał się przed główny ołtarz, gdzie na specjalnie przygotowanym tronie z prymasowskim herbem przyjął oficjalne powitania. Rozpoczęły je przedszkolaki wierszem i kwiatami. Z powitalnym słowem wystąpiła następnie młodzież, po niej ojcowie i matki, a wreszcie przemówił Ksiądz Prałat, witając w zwięzłych, ale gorących i pełnych radości słowach Księdza Prymasa jako Dostojnika Kościoła, następcę wielu sławnych mężów w urzędzie kardynalskim i prymasowskim, jako szerzyciela kultu do Matki Najświętszej i duchowego wodza narodu na przełomie dwóch tysiącleci wiary w naszej Ojczyźnie. Zakończył Ksiądz Prałat zapewnieniem o modlitwie w intencjach Księdza Prymasa oraz prośbą o Słowo Ojcowskie i prymasowskie błogosławieństwo.

 

Fara Ciechanów, Prymas Polski w parafii farnej w Ciechanowie, 19 sierpnia 1967 r. Powitanie przez dzieci.
Fara Ciechanów, Prymas Polski w parafii farnej w Ciechanowie, 19 sierpnia 1967 r. Powitanie przez dzieci.

 

W odpowiedzi więc przemówił Ksiądz Prymas. Ze względu na ograniczenie czasowe i ścisłe ramy programu przemówienie musiało być z konieczności bardzo krótkie. Nawiązał w nim Ksiądz Prymas do uroczystości w Rostkowie, do wspaniałej postaci św. Stanisława Kostki, podziękował serdecznie za słowa powitań, za życzliwość wyrażoną choćby m.in. w obecności i jasnym spojrzeniu i na zakończenie udzielił swego błogosławieństwa, czyniąc zadość prośbie Księdza Prałata i własnemu pragnieniu.

 

Fara Ciechanów, Prymas Polski w parafii farnej w Ciechanowie, 19 sierpnia 1967 r. Przemówienie w kościele.
Fara Ciechanów, Prymas Polski w parafii farnej w Ciechanowie, 19 sierpnia 1967 r. Przemówienie w kościele.

 

Po błogosławieństwie odbyło się procesjonalne przeprowadzenie Księdza Prymasa do przybranej i gościnnie witającej plebanii. Tu podobnie wizyta trwała krótko, bo już po kilkunastu minutach Ksiądz Prymas ukazał się na szczycie schodów plebanii, powiedział jeszcze kilka życzeniowo-pożegnalnych słów do zgromadzonego tłumu, który trwał na swoich miejscach, a następnie przy wtórze oklasków i pożegnalnych okrzyków odjechał do Przasnysza autem, obsypanym wiązankami kwiatów, odprowadzany przez motocyklistów.

 

Fara Ciechanów, Prymas Polski w parafii farnej w Ciechanowie, 19 sierpnia 1967 r. Pożegnanie na schodach plebanii.
Fara Ciechanów, Prymas Polski w parafii farnej w Ciechanowie, 19 sierpnia 1967 r. Pożegnanie na schodach plebanii.

 

W nawiedzeniu Ciechanowa towarzyszyli Księdzu Prymasowi biskupi: J.E. Ks. Bp Bogdan Sikorski, ordynariusz płocki i J.E. Ks. Bp Jan Czerniak, sufragan gnieźnieński.

Skrótowa i sucha relacja nie oddaje całego bogactwa i entuzjazmu owych chwil. Ludzkie słowo jest zbyt ubogie w takich wypadkach. I może nie ono jest najważniejsze. Istotne jest tu przeżycie. Przyjazd Księdza Prymasa wzbudził u witających go specyficzne przeżycia i głębokie wrażenia z tego dnia trwają.

Pamiątką pobytu Prymasa Polski w naszej parafii są także słowa, które pozostawił w Kronice Parafii św. Józefa w Ciechanowie.

 

Fara Ciechanów, Prymas Polski w parafii farnej w Ciechanowie, 19 sierpnia 1967 r. Wpis pozostawiony w kronice parafialnej.
Fara Ciechanów, Prymas Polski w parafii farnej w Ciechanowie, 19 sierpnia 1967 r. Wpis pozostawiony w kronice parafialnej.

 

Transkrypcja

(zachowano pisownię oryginalną)

Drogiemu Księdzu Prałatowi Tenderendzie

i całej Rodzinie parafialnej Ciechanowa

dziękuję za gorące przyjęcie w Mieście

i w świątyni, przesyłam życzenia, by

młodzież naśladowała ducha Męstwa,

Wierności i Miłości, swego Ziomka

Świętego Stanisława z Rostkowa,

by Rodzice radowali się [z] młodego

pokolenia Drugiego Tysiąclecia,

by kapłani oglądali owoce swej

wytężonej pracy apostolskiej,

by wszystkie Dzieci Boże parafii

z radością szły przez Maryję

do Chrystusa – w duchu

wskazań Soboru Watykańskiego II,

ślubów Jasnogórskich w ramionach

macierzyńskich Matki Kościoła.

 

z błogosławieństwem

+ Stefan kard. Wyszyński

Prymas Polski

 

Ks. dr Władysław Padacz

Kapelan Prymasa Polski

 

Ciechanów, 19. VIII 1967