Historia
Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej (SNE DP) działająca  przy parafii pod wezwaniem św. Józefa (Fara) powstała we wrześniu 2014 r. przy parafii pod wezwaniem św. Franciszka w Ciechanowie. Część jej członków wcześniej formowała się we Wspólnocie w Mławie. Po roku w Ciechanowie wspólnota się rozrosła i powstały dwie małe grupy. Od września 2019 r. siedzibą wspólnoty jest parafia farna w Ciechanowie, obecnie formujemy się w trzech małych grupach.

 

Odpowiedzialni
Opiekunem wspólnoty jest ks. Piotr Stasiński.
Odpowiedzialni za wspólnotę: Magdalena Wojciechowska, Rafał Kilian.

 

Animatorzy
Magdalena Wojciechowska, Danuta Niszczota, Łukasz Milewski, Rajmund Niszczota, Rafał Kilian.

 

Członkowie
Nasza wspólnota liczy obecnie 45 osób w trzech małych grupach.

 

Nasz Cel
Kształcenie Świeckich Ewangelizatorów.

 

Formacja
Formacja odbywa się poprzez kursy i rekolekcje oraz pracę z wewnętrznymi materiałami formacyjnymi SNE DP św. Łukasza Ewangelisty.
Nasze motto: “Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a sierpy wasze na oszczepy; kto słaby, niech powie: «Jestem bohaterem»” (Jl 4,10).

 

Spotkania
Spotykamy się w trzech małych grupach w każdy wtorek o godz. 19.00 w  domu parafialnym “Katolik” przy parafii pod wezwaniem św. Józefa (Fara) w Ciechanowie.