• Wydarzenie: Wprowadzenie relikwii Jana Pawła II
  • Miejsce: Kościół farny w Ciechanowie
  • Data: 18 września
  • Rok: 2011