W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta liturgia oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Po obrzędach poświęcenia ognia, wysłuchaniu orędzia paschalnego i bogatej liturgii słowa odbywa się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, dlatego przynosimy ze sobą świece.