W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. W tym czasie śpiewa się hymn Sław, języku, Tajemnicę, za co można uzyskać odpust zupełny.

  • Wydarzenie: Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek
  • Miejsce: Kościół farny w Ciechanowie
  • Data: 6 kwietnia 2023 r.
  • Zdjęcia: Michał Grzywacz
  • Źródło: https://www.facebook.com/faraciechanow/