• Wydarzenie: Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek
  • Miejsce: Kościół farny w Ciechanowie
  • Data: 14 kwietnia 2022 r.
  • Zdjęcia: Aleksandra Przybysz
  • Źródło: https://www.facebook.com/faraciechanow/