• Wydarzenie: Święto Niepodległości
  • Miejsce: Kościoł farny, Plac Piłsudskiego
  • Data: 11 listopada
  • Rok: 2010