• Wspólnota: Schola
  • Próby: Raz w tygodniu
  • Opiekun: ks. Michał Podgórski