Ruch Światło – Życie  tworzy trzy grupy Oazowe, które liczą 24 osoby.

Grupy tworzy młodzież, która miała już doświadczenie Oazy i osoby, które po raz pierwszy uczestniczą w spotkaniach formacyjnych. Na cotygodniowych spotkaniach poznajemy Pismo Święte, które dzięki ewangelicznej rewizji życia staramy się wprowadzić w życie i przygotować się też do wyjazdu na Oazę Wakacyjną.

Uczestniczymy w życiu parafii poprzez uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, czuwaniach modlitewnych w czasie świąt i organizowaniu zabaw integracyjnych dla grup oazowych całego Ciechanowa. Swoją relację z Bogiem pogłębiamy poprzez rekolekcje Oazowe.

  • Wspólonta: Ruch Światło-Życie
  • Spotkania: Raz w tygodniu
  • Opiekun: Ks. Michał Podgórski