JE Bp Roman Marcinkowski, sufragan Diecezji Płockiej, podczas uroczystej Mszy Świętej dokonał poświęcenia pomnika Sługi Bożego, Jana Pawła II. Wydarzenie zgromadziło licznych mieszkańców Ciechanowa, przedstawicieli samorządu oraz innych instytucji działających na terenie miasta.

  • Wydarzenie: Poświęcenie pomnika Jana Pawła II
  • Lokalizacja: Plac przy parafii św. Józefa w Ciechanowie
  • Data: 18 października
  • Rok: 2009