• Wydarzenie: Pogrzeb senator Janiny Fetlińskiej
  • Miejce: Kościół farny - Cmentarz Komunalny
  • Data: 21 kwietnia
  • Rok: 2010