W roku 1998 otrzymaliśmy od Ducha Świętego cudowny dar – podajemy Chrystusa wiernym w Kościele, a w razie potrzeby idziemy z Chrystusem do chorego. Posługę Nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w parafii pełnią Roman Kochański, Ryszard Wesołowski, Norbert Człapski i Michał Grzywacz.

Jako Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej służymy Bogu i człowiekowi w różnych dziedzinach życia. Powołanie nasze nie ogranicza się do dawania komunii świętej lecz ma się uwidaczniać w naszym życiu i w postawie.

Zadaniem szafarza jest poznać Biblię i przybliżać ja  parafianom, aby Słowo Boże trafiało im do serc i pomagało zmieniać życie. Jesteśmy świadomi że nie tylko mamy dawać Chrystusa w Komunii Świętej, ale mamy też głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie tam gdzie żyjemy. Systematycznie uczestniczymy w rekolekcjach i dniach skupienia.

  • Wspólnota: Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej
  • Opiekun: Ks. Proboszcz