W roku 2023 duszpasterze i katolicy świeccy zapraszali do włączenia się w akcję „Zapal znicz poparcia przy pomniku św. Jana Pawła II”. Można to było uczynić do 2 kwietnia, bo wtedy przypada 18 rocznica śmierci naszego Wielkiego Rodaka. Warto pamiętać, że przez Jego wstawiennictwo możemy prosić Pana Boga o potrzebne dla nas łaski.