• Wydarzenie: Koncert kolęd
  • Miejsce: Kościół farny
  • Data: 22 stycznia 2017 r.
  • Zdjęcia: Andrzej Bayer | Kazimierz Kosmala