Dziecięce koło różańcowe gromadzi dzieci ze szkoły podstawowej. Spotykamy się raz w tygodniu w salce przy parafii. Celem spotkań jest wspólna modlitwa i rozważanie wybranych fragmentów z Pisma Świętego, dotyczących Tajemnic Różańca Świętego. Każde spotkanie kończymy wspólną modlitwą – dziesiątkiem różańca w intencjach podanych przez uczestników spotkania. Wybieramy intencję modlitewną na dany tydzień, w  jakiej będziemy się modlić do następnego spotkania.

  • Wspólnota Dziecięce koło różańcowe
  • Spotkania: Raz w tygodniu
  • Opieka: s. Alma