• Wydarzenie: Koncert kolęd Ludowego Zespołu Artystycznego
  • Miejsce: Kościół farny
  • Data: 17 stycznia
  • Rok: 2016