Koncert naszego chóru parafialnego z okazji 115 rocznicy istnienia. Chórzystom i dyrygentowi P. Dominikowi dziękujemy za to, że kontynuują to dzieło naszej parafii, zapoczątkowane w 1903 r., 15 lat przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

  • Wydarzenie: Koncert Chóru Victoria z okazji 115. rocznicy założenia
  • Miejsce: Kościół farny
  • Data: 17 czerwca 2018 r.