• Wydarzenie: Grób Pański
  • Miejsce: Kościół farny
  • Data: 6 kwietnia
  • Rok: 2012