Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci działa od bardzo dawna. Zrzesza dzieci z naszej parafii, większość z nas to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie. Naszą opiekunką jest s. Alma. Spotykamy się co miesiąc, a w razie potrzeby częściej. Gromadzimy się w sali katechetycznej na terenie parafii.

Najcenniejsze są jednak dla nas listy, które otrzymujemy od konkretnych osób pracujących na misjach oraz bezpośrednie spotkania z nimi, bardzo ważne było dla nas spotkanie z misjonarką s. Kolbeną czy s. Tomaszą. Dzięki temu możemy poznać codzienne zmagania misjonarzy i misjonarek. Modlimy się za naszych rówieśników. Przygotowaliśmy wiele przedstawień i inscenizacji, które podejmują tematykę misyjną.

Każdego roku w czasie Adwentu i Tygodnia Misyjnego organizujemy loterię misyjną, aby wesprzeć materialnie dzieła podejmowane przez misjonarzy. Zebrane pieniądze przekazujemy misjonarzom za pośrednictwem Ośrodka Misyjnego w Płocku i Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek.

Równolegle do podejmowanych działań staramy się o nasz duchowy rozwój. Zdajemy sobie sprawę, że stanowi on niezbędny warunek stawania się apostołem Chrystusa i Jego misjonarzem w naszej rodzinie, w naszej szkole.

  • Wspólnota Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
  • Spotkania: Raz w miesiącu
  • Opieka: s. Alma