Wspólnota liczy 30 osób, które systematycznie składają deklaracje podczas uroczystych przyrzeczeń duchowej adopcji w czasie Mszy Świętej o godzinie 18 w uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca oraz we wspomnienie Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – 8 grudnia. Msze Święte są transmitowane przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej, aby duchową adopcję mogły podjąć osoby starsze, chore lub sprawujące opiekę nad innymi.

Od kwietnia 2009 roku członkowie wspólnoty spotykają się 25 dnia każdego miesiąca w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, by od godziny 17 do 18 trwać na modlitewnym czuwaniu w obronie życia, o obudzenie szacunku, zwłaszcza młodego pokolenia, dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W 2010 roku 27 kwietnia obrońcy życia włączyli się w obchody Narodowego Dnia Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka, m.in. poprzez post, modlitwę, apostolstwo i konkretną pomoc w dziele obrony życia poczętego.

Niektórzy członkowie wspólnoty duchowej adopcji uczestniczą w rekolekcjach dla animatorów w Krakowie – Łagiewnikach lub na Jasnej Górze.

  • Wspólonta: Duchowa adopcja dziecka poczętego
  • Terminy adopcji: 25 marca, 8 grudnia
  • Spotkania: 25 dnia każdego miesiąca
  • Opiekun: Ks. Proboszcz