• Wydarzenie: Droga krzyżowa ulicami Ciechanowa
  • Trasa: Klasztorek - Kościół farny
  • Data: 31 marca 2017 r.
  • Zdjęcia: Kazimierz Kosmala