W rejonie Ciechanowa do którego należy Mława, Strzegowo, Malużyn i Ciechanów istnieje 8 kręgów Ruchu Domowego Kościoła,  w tym 1 krąg w naszej parafii farnej, do którego należy 5 rodzin. Naszym kręgiem opiekuje się ks. Michał Podgórski, proboszcz parafii farnej pw. św. Józefa w Ciechanowie.

Ewangelizacja świadectwem życia, świadectwem wiernego przeżywania sakramentu małżeństwa to stale aktualne zadanie dla członków Domowego Kościoła. To nasze powołanie, tą naszą drogę czasami realizujemy z trudem, a która zamierzona jest przez Boga.

W tym tak trudnym powołaniu, w osobie ks. Marka mamy wsparcie i pomoc duchową, która jest nam bardzo potrzebna. Jest otwarty i możemy liczyć na pomoc w każdej zaistniałej sytuacji. Wiara, nadzieja i miłość to wartości, które nam przekazuje a także uczymy się od niego obowiązkowości.

Krąg spotyka się raz w miesiącu w domach poszczególnych rodzin. Spotkanie trwa około 3 godzin i składa się z trzech części: dzielenie się życiem, dzielenie się Ewangelią, dzielenie się zobowiązaniami oraz rozmowa ewangeliczna. W każdy trzeci piątek miesiąca wspólnota rejonu spotyka się na Mszy Świętej o godzinie 19:00 w kościele farnym. Po Eucharystii przewidziane jest krótkie spotkanie, na którym omawiane są bieżące sprawy ruchu i problemy, z jakimi spotyka się rodzina w życiu codziennym.

W ciągu roku przewidziane są dwukrotnie spotkania z moderatorem diecezjalnym i parą diecezjalną, oraz z animatorami poszczególnych kręgów z rejonu. Cel spotkań to czuwanie nad rozwojem duchowym małżeństw a także nad charyzmatem ruchu. Na początku każdego roku pracy organizujemy rekolekcje trzy dniowe. Na zakończenie roku pracy gromadzimy się ba Diecezjalnym Dniu Wspólnoty. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca bierzemy udział w oprawie Eucharystii. Podczas procesji członkowie Domowego Kościoła noszą baldachim na którym umieszczony jest znak Ruchu.  Organizujemy pielgrzymki do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.