W czwartek, 3 czerwca 2021 r., w liturgii celebrowaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, prosząc Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu.

Od prawie 700 lat w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa potocznie nazywaną uroczystością Bożego Ciała, ulicami miast i wsi przechodzą procesje z Najświętszym Sakramentem. Są one okazją do publicznego wyrażenia naszej wiary w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. W jednej z pieśni eucharystycznych są takie słowa: „Zróbcie Mu miejsce Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom jego powodzi”.

W tym roku, z powodu epidemii, obchody uroczystości Bożego Ciała były dużo skromniejsze. Nie przeszliśmy z Najświętszym Sakramentem tradycyjną trasą ulicami naszego miasta, obok naszych domów, szkół, urzędów, miejsc pracy i wypoczynku. Jednak procesja odbyła się w symbolicznym wymiarze, na terenie przylegającym do naszej świątyni. W miejscach symbolizujących różne sektory naszego życia przygotowaliśmy cztery ołtarze.

Pierwszy ołtarz, na skwerze pod górą farską, przy pomniku św. Jana Pawła II, naszego Wielkiego Rodaka, symbolu naszej umiłowanej Ojczyzny przygotowała Szkoła Nowej Ewangelizacji. Drugi, na schodach przy wejściu do kancelarii parafialnej, która w tym momencie będzie symbolem wszystkich miejsc użyteczności publicznej i naszych miejsc pracy przygotowała Odnowa w Duchu Świętym. Trzeci, przy figurze św. Józefa patrona naszej parafii, obok domu sióstr zakonnych i mieszkania księży, przygotowały Koła Różańcowe. Czwarty, przed bramą kościelną, którą przekraczając wchodzimy w przestrzeń nadprzyrodzonej obecności Pana Boga przygotowali księża, siostry zakonne i służba ołtarza.

Wszyscy wierni mogli uczestniczyć w procesji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, pozostając w kościele bądź znajdując się na zewnątrz kościoła i całego terenu parafialnego, bez przemieszczania się, ponieważ kościół i plac były nagłośnione, a dla znajdujących się na zewnątrz wszystkie ołtarze były w zasięgu wzroku.