• Wydarzenie: 94. rocznica obecności Sióstr Pasjonistek w Ciechanowie
  • Miejsce: Kościół farny w Ciechanowie
  • Data: 6 marca 2022 r.
  • Zdjęcia: Aleksandra Przybysz
  • Źródło: https://www.facebook.com/faraciechanow/