Tradycyjna piesza Ciechanowska Pielgrzymka Młodzieży do Rostkowa, miejsca narodzin św. Stanisława Kostki, wyruszyła z Fary w sobotę, 17 września o godz. 7.00, w przededniu liturgicznego wspomnienia świętego patrona. Tegoroczne spotkanie młodzieży w Rostkowie odbywało się pod hasłem” M jak miłosierni”. Na młodzież u celu wędrówki czekał program ewangelizacyjny: Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Romana Marcinkowskiego i koncert zespołu z muzyką REGGAE.

  • Wydarzenie: Ciechanowska Pielgrzymka Młodzieży do Rostkowa
  • Trasa: Ciechanów - Rostkowo
  • Data: 17 września
  • Rok: 2016