W dniach 3-4 listopada Parafia św. Józefa w Ciechanowie gościła Maryję w kopii Jej Jasnogórskiego wizerunku.

 

Z Maryją ewangelizujemy naszą parafię

Drodzy Parafianie,

Przygotowując się do Nawiedzenia Maryi w kopii Jej Jasnogórskiego wizerunku, zechciejmy już dziś wzbudzić w naszych sercach pragnienie odnowienia naszej wiary i miłości do Boga.

Zastanówmy się nad naszymi wadami, słabościami, które nie pozwalają nam godnie praktykować naszą wiarę.

Tylko praca nad sobą, walka z grzechami i troska o rozwój wiary w sercach bliźnich, pozwolą nam nie tylko spotkać się z Maryją, ale uzdolnią nas do nieustanne go wsłuchiwania się w Jej matczyne słowa:

Uczyńcie wszystko

cokolwiek mój Syn wam powie. (J 2,5)

Ks. Zbigniew Adamkowski, proboszcz wraz z wikariuszami

 

Historia nawiedzenia

Uwięziony w Komańczy ks. Prymas kard. Wyszyński, przekazując tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu prosił, aby w dniu 26 sierpnia 1956 r., księża biskupi wynieśli Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórski na zewnątrz podczas głównego nabożeństwa uroczystości Jubileuszu 300-lecia ogłoszenia Maryi Królową Polski, ukazując z bliska Matkę Jej dzieciom, jak zawsze licznie zgromadzonym na jasnogórskim placu. Na zakończenie tej uroczystości wierni wznosili błagania: „Matko, nie opuszczaj nas!”, „ Matko pozostań z nami!”.

Wychodząc naprzeciw życzeniu modlących się na Jasnej Górze przygotowano wierną kopię Cudownego obrazu, która miała wędrować do wszystkich parafii naszej Ojczyzny. Poświecenia wizerunku Maryi Jasnogórskiej dokonał w Rzymie papież Pius XII 14 maja 1957 r. W dniu 29 sierpnia 1957 r. Obraz Nawiedzenia rozpoczął Peregrynację od parafii Warszawy, aby później przybyć do wszystkich kościołów w Polsce. Polacy tłumnie gromadzili się na spotkaniach ze swoją Matką i Królową.

W 1966 r. władze komunistyczne zaczęły ograniczać swobodę przewożenia Obrazu, aż w końcu zakazano odbywania Nawiedzenia. Przez 6 lat Obraz był „aresztowany”. Wtedy to po parafiach wędrowała tylko pusta rama. Niezłomna wiara Polaków w Boga i miłość do Matki Najświętszej sprawiła, że znowu mogli ujrzeć Jej Matczyne Oblicze w wędrującym po ojczystej ziemi Cudownym Wizerunku.

Parafia farna w Ciechanowie to wielkie maryjne święto przeżywała 20 i 21 grudnia 1975 r. W całym kraju Peregrynacja zakończyła się 12 października 1980 r. Po czterech latach przerwy rozpoczęła się druga Wędrówka Maryi Jasnogórskiej po polskiej ziemi. Do naszej wspólnoty parafialnej, po czterdziestu latach, powtórnie Matka Boża przybędzie 3 listopada 2015 r.

 

 

 

 

Do pobrania: Folder z programem Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego