• Wydarzenie: 1. rocznica odejścia Jana Pawła II
  • Miejsce: Ołtarz polowy na Farskiej Górze
  • Data: 2 kwietnia
  • Rok: 2006