Strona aktualizowana jest na bieżąco. Najnowsze informacje podane są na samej górze.

 

Informacje praktyczne

 

Higiena

Dla uspokojenia wiernych informujemy, że kratki wszystkich konfesjonałów są zaklejone folią dla bezpieczeństwa spowiedników i korzystających z sakramentu pokuty.

Księża przed udzielaniem Komunii Świętej dokonują dezynfekcji rąk, dla bezpieczeństwa przyjmujących Eucharystię.

 

Uczestnictwo w liturgii

Aktualne informacje na temat uczestnictwa w liturgii (stan na dzień 30 maja 2023 r.) podajemy poniżej.

Drodzy Parafianie!‎

 1. przy wejściach do kościołów znajdują się płyny do dezynfekcji rąk;‎
 2. przy wejściach znajdują się automatyczne dozowniki wody święconej;
 3. najważniejsze zasady sanitarne obowiązujące w naszych kościołach odnajdziemy przy ‎wejściach do świątyni oraz na stronie internetowej naszej parafii.

 

Wszystkim Parafianom i Sympatykom Ciechanowskiej Fary życzymy zdrowia i ‎wytrwałości.‎
‎– Duszpasterze

 

Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń parafialnych.‎

 

Wielki Post  w farze:  https://faraciechanow.pl/wielki-post-2022/ ‎
Boże Narodzenie  w Farze:  https://faraciechanow.pl/boze-narodzenie-2021/ ‎

 

Drodzy Parafianie!‎

 1. obowiązuje nadal nakaz zakrywania ust i nosa maseczkami oraz zachowanie dystansu ‎pomiędzy osobami;‎
 2. przy wejściach do kościołów znajdują się płyny do dezynfekcji rąk;‎
 3. przy wejściach znajdują się automatyczne dozowniki wody święconej;
 4. najważniejsze zasady sanitarne obowiązujące w naszych kościołach odnajdziemy przy ‎wejściach do świątyni oraz na stronie internetowej naszej parafii.

 

Wszystkim Parafianom i Sympatykom Ciechanowskiej Fary życzymy zdrowia i ‎wytrwałości.‎
‎– Duszpasterze

 

Drodzy Parafianie!‎
W związku z zaostrzeniem przepisów sanitarnych, w kościołach Parafii pw. Świętego Józefa w ‎Ciechanowie, przypominamy:‎

 1. obowiązuje nadal nakaz zakrywania ust i nosa maseczkami oraz zachowanie dystansu ‎pomiędzy osobami (2 m);‎
 2. przy wejściach do świątyni znajdują się płyny do dezynfekcji rąk;‎
 3. najważniejsze zasady sanitarne obowiązujące w naszych kościołach odnajdziemy przy ‎wejściach do świątyń oraz na stronie internetowej naszej parafii;‎
 4. zgodnie z obowiązującymi przepisami w kościele farnym, w trakcie nabożeństw, może ‎przebywać 45 osób, a w kościele w Przedwojewie 10 osób;‎
 5. przed wejściem do kościoła farnego prosimy o pobranie tzw. karty kontroli, którą po ‎nabożeństwie należy zwrócić do pojemnika z napisem „do dezynfekcji” (prosimy o ‎przestrzeganie limitu osób. Jeżeli po przyjściu do kościoła zobaczymy, że nie ma już wolnych ‎kart kontroli to trzeba wyjść na zewnątrz i w taki sposób uczestniczyć we Mszy świętej czy ‎nabożeństwach);‎
 6. w trakcie pogrzebu, nabożeństw Triduum Paschalnego oraz świąt i niedziel prosimy ‎wchodzić do kościoła głównym wejściem.‎

Wszystkim Parafianom i Sympatykom Ciechanowskiej Fary życzymy zdrowia i ‎wytrwałości.‎
‎– Duszpasterze

 

 

Modlitwa różańcowa

Nabożeństwo Październikowe, z zachowaniem wymogów sanitarnych, w naszym kościele odprawiane jest w dni powszednia o godz. 17.00, a w niedzielę po Mszy św. wieczorowej o godz. 18. Można w tym nabożeństwie uczestniczyć przez łącza internetowe Katolickiego Radia Diecezji Płockiej razem z nami tę modlitwę odmawiać.

Do lipca 2020 r. każdego dnia o godz. 20.30 – kapłani i siostry zakonne – bez udział wiernych – w kościele odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Prosimy wiernych, aby w tym samym czasie w swoich domach odmawiali różaniec w łączności z nami. Można było w tym nabożeństwie uczestniczyć przez łącza internetowe Katolickiego Radia Diecezji Płockiej razem z nami tę modlitwę odmawiać.

 

Od 30 maja 2020 r. (sobota)

Zgodnie z decyzją władz państwowych od 30 maja 2020 r. ilość wiernych uczestniczących w obrzędach religijnych nie jest uzależniona od powierzchni kościoła. Uczestnicy liturgii będą zachować dystans 2 m oraz zakrywać nos i usta.

 

Boże Ciało

W czwartek, 11 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. Od prawie 700 lat w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa potocznie nazywaną uroczystością Bożego Ciała, ulicami miast i wsi przechodzą procesje z Najświętszym Sakramentem. Są one okazją do publicznego wyrażenia naszej wiary w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. W tym roku, z powodu epidemii, obchody uroczystości Bożego Ciała będą dużo skromniejsze. Nie przejdziemy z Najświętszym Sakramentem tradycyjną trasą ulicami naszego miasta, obok naszych domów, szkół, urzędów, miejsc pracy i wypoczynku. Jednak procesja odbędzie w symbolicznym wymiarze, na terenie przylegającym do naszej świątyni. Przygotujmy cztery ołtarze, które będą znajdować się w miejscach symbolizujących różne sektory naszego życia. W jednej z pieśni eucharystycznych są takie słowa: „Zróbcie Mu miejsce Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom jego powodzi”. Pierwszy ołtarz, przygotowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji, będzie na skwerze pod górą farską, przy pomniku św. Jana Pawła II, naszego Wielkiego Rodaka, symbolu naszej umiłowanej Ojczyzny. Drugi, przygotowany będzie  przez Odnowę w Duchu Świętym na schodach przy wejściu do kancelarii parafialnej, która w tym momencie będzie symbolem wszystkich miejsc użyteczności publicznej i naszych miejsc pracy. Trzeci, przygotowany przez Koła Różańcowe przy figurze św. Józefa patrona naszej parafii, obok domu sióstr zakonnych i mieszkania księży. Czwarty przygotowany przez księży, siostry zakonne i Służbę Ołtarza przed bramą kościelną, którą przekraczając wchodzimy w przestrzeń nadprzyrodzonej obecności Pana Boga.

Na tę procesję zapraszam asystę. Wszyscy wierni będą mogli uczestniczyć w procesji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, pozostając w kościele, bądź znajdując się na zewnątrz kościoła i całego terenu parafialnego, bez przemieszczania się, ponieważ kościół i plac będzie nagłośniony, a dla znajdujących się na zewnątrz wszystkie ołtarze będą w zasięgu wzroku. Na uroczystość Bożego Ciała udekorujmy nasze domy, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.
Porządek Mszy św. w Boże Ciało będzie jak w każdą niedzielę: 7.00. 8.30, 10.00, 11.30, 16.00 i 18.00. Msza św. i procesja do czterech ołtarzy będzie o godz. 11.30.

 

Od 17 maja 2020 r. (niedziela)

Zgodnie z decyzją władz państwowych od 17 maja 2020 r. ilość wiernych uczestniczących w obrzędach religijnych uzależniona jest od powierzchni kościoła (1 osoba na 10 m2).

W związku z tym w naszym kościele we Mszy Świętej lub innym nabożeństwie może uczestniczyć 97 osób.

 

Od 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek)

Zgodnie z decyzją władz państwowych od 20 kwietnia tj. od jutra ilość wiernych uczestniczących w obrzędach religijnych uzależniona jest od powierzchni kościoła (1 osoba na 15 m2).
W związku z tym w naszym kościele we Mszy Świętej lub innym nabożeństwie może uczestniczyć do 57 osób.

 

Do 19 kwietnia 2020 r. (niedziela) włącznie

Organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, nie licząc obsługi kościelnej.

Wobec tego pierwszeństwo w uczestnictwie we Mszy Świętej mają osoby, które zamówiły intencję mszalną.

Świątynia zostanie otwarta tuż przed nabożeństwem. Prosimy o wyrozumiałość.

 

Wielki Post  w farze:  https://faraciechanow.pl/wielki-post-2020/ ‎
Wielkanoc w farze: https://faraciechanow.pl/wielkanoc-2020/

 

Transmisje Mszy Świętych i nabożeństw

W czasie, gdy wierni nie mogą tradycyjnie gromadzić się w kościołach na Mszach św. i nabożeństwach wielkopostnych, Katolickie Radio Diecezji Płockiej w ciągu dnia proponuje więcej transmisji live.

W niedziele liturgii Mszy św. można wysłuchać o godz. 10.00 (z bazyliki katedralnej płockiej) oraz o godz. 18.00 (z fary w Ciechanowie).

Ponadto wszystkie Msze św. i nabożeństwa odprawiane w naszym kościele transmitowane są przez łącze internetowe Katolickiego Radia Diecezji Płockiej: http://posluchaj.krdp.fm/posluchaj/fara.htm.

 

 

Przeniesione lub odwołane wydarzenia i celebracje

Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń parafialnych.‎

Wizyta duszpasterska 2021

W styczniu podaliśmy informację, że tegoroczne kolędowe odwiedziny duszpasterskie rodzin w naszej parafii, zgodnie z sugestią ks. biskupa, przenosimy na czas po Świętach Wielkanocnych.
W związku z tym od najbliższego tygodnia planujemy złożyć wizytę duszpasterską mieszkańcom wiosek i domów jednorodzinnych w mieście. Rodzina może zdecydować czy modlitwa odbywać się będzie w domu czy na posesji.
W następnej kolejności odwiedzimy rodziny w blokach, które wcześniej zgłoszą chęć przyjęcia księdza w swoim domu. Zgłoszenia można dokonywać już od dzisiaj w zakrystii, w dni powszednie w kancelarii parafialnej lub telefonicznie, podając swój adres i numer telefonu.
Plan odwiedzin duszpasterskich w bieżącym tygodniu znajduje się w ogłoszeniach parafialnych.

 

Kolęda 2021

W związku ze wskazaniami i sugestiami dotyczącymi wizyty duszpasterskiej w diecezji Płockiej w 2021 r. wydanymi przez bp. Mirosława Milewskiego, zdecydowaliśmy, że w naszej parafii zrealizujemy pierwszą propozycję podaną prze ks. biskupa, przesuwając wizytę duszpasterską u rodzin w 2021 r. wyjątkowo na czas po Wielkanocy, jak to jest praktykowane w niektórych krajach Europy Zachodniej. Zaniesiemy wówczas wiernym radość ze Zmartwychwstania Chrystusa.

 

 

Uroczystość I Komunii Świętej

Kuria Diecezjalna Płocka wydała zarządzenie o przeniesieniu uroczystości I Komunii św. i Odnowienia Przyrzeczeń na czas powakacyjny. W związku z tym w naszej parafii Pierwsza Komunia św. – dla obecnych uczniów klas III – odbędzie się 20 września, a Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych – dla obecnych uczniów klas IV – odbędzie się 27 września.

Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.

Rekolekcje wielkopostne

W związku z zagrożeniem epidemicznym odwołaliśmy tegoroczne rekolekcje wielkopostne.

Pomocą w owocnym przeżywaniu tego szczególnego czasu będą transmitowane przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej nauki rekolekcyjne z naszego kościoła w dniach 23-25 marca tj. najbliższy poniedziałek, wtorek i środę o godz. 18.00, które będzie głosił ks. Paweł Czarnecki wicedyrektor KRDP.

TVP3 w paśmie ogólnopolskim nadawać będzie „Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem”.
Nauki będą, emitowane o godzinie 20.40 w dniach 25, 26 i 27 marca br. (środa, czwartek, piątek), zaraz po transmisji Mszy Świętej z Jasnej Góry. Długość poszczególnych odcinków przewidywana jest na 20 minut.

Odpust

Odwołaliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Józefa patrona naszej parafii, która przypada w najbliższy czwartek. Tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny módlmy się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu polecajmy wszystkich konających

Spotkania formacyjne

Spotkania formacyjne nie odbywają się.

Sztuka teatralna

Sztuka teatralna pt. „Proces obywatela J” przygotowana przez grupę dorosłych i młodzieży pod kierunkiem ks. Michała, która miała być zaprezentowana w dniu dzisiejszym w naszym kościele, będzie wystawiona w późniejszym terminie.

 

 

 

Zarządzenia

25 lutego 2022

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

25 lutego br. w Dzienniku Ustaw pod poz. 473 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wejdzie ono w życie w poniedziałek, 28 lutego 2022 r. Dotychczasowe Rozporządzenie w tej materii traci moc obowiązującą. Publikujemy fragmenty rozporządzenia, dotyczące bezpośrednio działalności Kościoła.

 

§ 23.

ust. 1. Do dnia 31 marca 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonych lub używanych do przewozu osób;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,

b) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,

c) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu;

4) przez uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej – poza czasem zajęć edukacyjnych na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej;

5) przez studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, osoby zatrudnione w uczelni i inne osoby prowadzące w niej zajęcia oraz osoby prowadzące zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych lub innych form kształcenia w instytutach badawczych, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, w międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – poza czasem zajęć na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba że odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub prezydent federacji postanowi inaczej.

ust. 3. Nakazu określonego w ust. 1 i 2 (czyli zakrywania nosa i ust) nie stosuje się w przypadku:

(…)

pkt 8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;

 

§ 24.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.)

 

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2022 r.

 

Płock, dnia 25 lutego 2022 r.

 

Ks. Piotr Grzywaczewski

Kanclerz

Źródło: Strona internetowa Diecezji Płockiej – Okólnik 8/2022

 

7 lutego 2022 r.

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Pragniemy poinformować, że w  dniu 31 stycznia 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające Rozporządzenie w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów w  związku z  wystąpieniem stanu epidemii. Zostało ono opublikowane w  Dzienniku Ustaw pod poz. 210. Na  mocy tego rozporządzenia przedłużono obowiązywanie ograniczeń epidemicznych do  końca lutego br. Przepisy dotyczące działalności Kościoła pozostają bez zmian.

Płock, dnia 7 lutego 2022 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski

Kanclerz

Źródło: Strona internetowa Diecezji Płockiej – Okólnik 5/2022

 

15 grudnia 2021 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ W KULCIE RELIGIJNYM ZWIĄZANYCH ZE STANEM EPIDEMII

 

A.

Dnia 14 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2311 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z § 4 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 r.

Szczególnej uwadze polecamy zmianę w § 26 ust. 10b pkt 1 oraz dodany § 26a w związku z uchyleniem ust. 16 w § 26.

 

W § 26 dotychczasowego rozporządzenia:

w ust. 10b w pkt 1 wyrazy „50%” zastępuje się wyrazami „30%”, w związku z tym do 31 stycznia 2022 r. – chyba, że wcześniej nastąpi nowelizacja – zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

 

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 30% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w§ 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

 

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

 

Ponadto w § 26 dotychczasowego rozporządzenia uchyla się ust. 16, który dotychczas brzmiał: „Do liczby osób, o której mowa w ust. 10 pkt 1, ust. 10a pkt 1, ust. 10b pkt 1 i ust. 15 pkt 2 i 3, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19” i w rozdziale 3 po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu: „§ 26a. Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19”.

 

B.

Sekretariat KEP wskazał na fragment z uzasadnienia wspomnianego rozporządzenia, opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Stwierdza się w nim m.in. że przewidziano „modyfikację obowiązujących regulacji dotyczących rozwiązania wyłączającego z danego limitu osób korzystających z danych usług lub uczestniczących w określonych wydarzeniach (w przeliczeniu na powierzchnię usługodawcy albo liczbę uczestników wydarzenia), osób zaszczepionych przeciwko COVID-19; przyjęta w obowiązującym rozporządzeniu konstrukcja nie przyznaje usługodawcy lub organizatorowi wydarzenia wprost uprawnienia do żądania od danej osoby potwierdzenia faktu zaszczepienia, ponieważ okazanie dokumentu potwierdzającego fakt szczepienia ma charakter dobrowolny – to w interesie osoby chcącej skorzystać z danej usługi lub uczestniczyć w danym wydarzeniu jest wykazanie faktu zaszczepienia, jako uprawniającego do wejścia na teren objęty limitem, w przypadku osiągnięcia tego limitu; biorąc jednak pod uwagę wątpliwości interpretacyjne dotyczące możliwości dokonywania przez osobę zobowiązaną do przestrzegania limitu określonego w rozporządzeniu – w sytuacji osiągnięcia tego limitu – weryfikacji faktu zaszczepienia osoby wyrażającej wolę skorzystania z usługi lub uczestnictwa w wydarzeniu, w projekcie rozporządzenia zaproponowano doprecyzowanie obowiązującej regulacji w taki sposób, aby z przepisu jednoznacznie wynikało, że to do osoby zamierzającej skorzystać z usługi lub uczestniczyć w wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19, w przypadku osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do tej usługi lub wydarzenia; należy jednak podkreślić, że co do zasady istota normy prawnej w przedmiotowym zakresie nie ulega zmianie – czynność ta nadal będzie miała charakter dobrowolny – dana osoba nadal będzie miała prawo odmowy okazania dokumentu lub certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku będzie jej jednak dotyczył limit określony w rozporządzeniu”.

W dotychczasowym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które z dniem 15 grudnia br. zostaje znowelizowane, § 26 ust. 11 miał następujące brzmienie: „Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, ust. 10a pkt 1 i ust. 10b pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie”, pamiętając jednocześnie o ust. 16: „Do liczby osób, o której mowa w ust. 10 pkt 1, ust. 10a pkt 1, ust. 10b pkt 1 i ust. 15 pkt 2 i 3, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19”.

Nowe rozporządzenie w dodanym § 26a doprecyzowało, że jeśli ktoś – po osiągnięciu limitu osób – chce wejść do budynku, to może – po okazaniu unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.

 

Płock, dnia 15 grudnia 2021 r.

 

Ks. Piotr Grzywaczewski

Kanclerz

Źródło: Strona internetowa Diecezji Płockiej – Okólnik 37/2021

 

14 grudnia 2021 r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W PARAFIACH DIECEZJI PŁOCKIEJ

 

Uprzejmie informuję, że Biskup Płocki, po konsultacjach z kapłanami i wiernymi świeckimi, w sprawie dorocznej wizyty duszpasterskiej postanowił, że aktualne pozostają w tej materii „Wskazania i sugestie dotyczące wizyty duszpasterskiej w diecezji płockiej w 2021 roku” z dnia 8 grudnia 2020 r. (por. Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej nr 41/2020).

Biskup Płocki pozostawia roztropnej decyzji księży proboszczów wybór formy i terminu przeprowadzenia kolędy. Podejmując w tej kwestii decyzję, w kontekście trwającego wciąż stanu pandemii COVID-19, księża proboszczowie powinni kierować się dobrem duchowym swoich parafian, odpowiedzialnością za zdrowie oraz aktualnymi, państwowymi wskazaniami sanitarnymi.

Z adwentowymi pozdrowieniami i modlitwą –

 

Płock, dnia 14 grudnia 2021 r.

 

Mirosław Milewski

Wikariusz Generalny 

Źródło: Strona internetowa Diecezji Płockiej – Okólnik 37/2021

 

17 czerwca 2021 r.

DEKRET
O ODWOŁANIU DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELE I ŚWIĘTA NAKAZANE

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz decyzję biskupów zgromadzonych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, z dniem 20 czerwca 2021 r., odwołuję niniejszym dekret z dnia 23 października 2020 r., nr 2226/2020, co w szczególności oznacza, że przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wiernych diecezji płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie.

Gorąco zachęcam duszpasterzy i wszystkich wiernych diecezji płockiej do ożywienia życia sakramentalnego z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie trwającej jeszcze pandemii.

BISKUP PŁOCKI

+Piotr Libera

KANCLERZ
ks. Piotr Grzywczewski
czwartek, 17 czerwca 2021

 

Źródło: Strona internetowa Diecezji Płockiej

 

14 maja 2021 r.

KOMUNIKAT
W SPRAWIE UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI ‎CHRYSTUSA W ROKU 2021‎

 1. Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w Polsce, tegoroczną Uroczystość ‎Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która przypada w tym roku w dniu 3 czerwca, należy ‎zorganizować w parafiach w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami sanitarnymi przy ‎zachowaniu zalecanych zasad bezpieczeństwa.‎
 2. Roztropnej decyzji księdza proboszcza pozostawia się kwestię organizacji procesji ‎Bożego Ciała. Kwestie dotyczące ewentualnej organizacji procesji poza terenem ‎przykościelnym, należy uzgodnić z odpowiednimi władzami (wskazane wydaje się ‎skonsultowanie tej sprawy ze służbami sanitarnymi).‎
 3. W tym dniu należy stworzyć wiernym możliwość całodniowej adoracji ‎Najświętszego Sakramentu w świątyni (połączonej z możliwością spowiedzi). Gorąco ‎zachęcamy by był to Dzień Eucharystyczny w parafiach.‎
 4. W związku z powyższym procesję Bożego Ciała w Płocku i innych miastach, w ‎których był zwyczaj organizowania wspólnej procesji przez kilka parafii, każda z nich ‎organizuje procesję we własnym zakresie.‎

Płock, dnia 14 maja 2021 r.‎

Ks. Piotr Grzywaczewski
Wikariusz Biskupi ds. Sakramentalnych

Źródło: Strona internetowa Diecezji Płockiej

 

26 marca 2021 r.

APEL

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

PODCZAS UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH

Obchody Wielkiego Tygodnia, kończące się Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, to – dla nas katolików i innych chrześcijan na całym świecie – najważniejsze święta. Kolejny już raz będziemy obchodzić je w okolicznościach pandemii.

W tym niełatwym czasie obejmujemy naszą myślą wszystkich chorych, ich rodziny oraz osoby, które poświęcają się służbie najbardziej potrzebującym. Wspominamy też tych, którzy odeszli do wieczności, zawierzając ich życie Miłosiernemu Bogu.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych.

Apeluję do wszystkich o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych.

Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, proszę, aby łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne. Wprawdzie biskupi udzielili dyspensy od obowiązku udziału we Mszy św., jednakże trzeba pamiętać, że transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).

Pozostawienie otwartych kościołów jest rzeczą niezwykle ważną, bo człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą, a modlitwa – zwłaszcza w momentach doświadczeń i trudów – jest naszym umocnieniem na drodze do zbawienia.

Wierzę, że dzięki odpowiedzialnej i solidarnej trosce nas wszystkich, przeżyjemy nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego pełni ufności i nadziei.

Warszawa, dnia 26 marca 2021 roku

 

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Źródło: Strona internetowa Diecezji Płockiej – Okólnik 12/2021

 

 

24 marca 2021 r.

WSKAZANIA PASTORALNE BISKUPA PŁOCKIEGO

NA WIELKI TYDZIEŃ I TRIDUUM PASCHALNE 2021

 

Wstęp
 1. Szczególne wyrazy pobożności i formy kultu liturgicznego praktykowane w naszym kraju w czasie świąt paschalnych (jak np. procesje, kaplica adoracji, Grób Pański czy błogosławieństwo pokarmów), mogą być zastosowane w określonym zakresie i skromniejszej formie, przy odpowiedniej staranności, z zachowaniem środków ostrożności i przepisów sanitarnych.
 2. Można umożliwić wiernym uczestnictwo w liturgii na zewnątrz kościoła, na wolnym powietrzu, na terenie przykościelnym, z zachowaniem odpowiednich zasad. Należy w tym celu odpowiednio nagłośnić teren wokół kościoła i ewentualnie przygotować stosowne miejsca. Na drzwiach kościoła powinna być także umieszczona informacja przypominająca państwową normę sanitarną, związaną z limitem osób w kościele.
 3. Należy dbać o jak najczęstsze sprzątanie i dezynfekowanie przestrzeni świętej, a także umożliwić wiernym odkażanie rąk przy wejściu do kościoła oraz przypominać uczestnikom liturgii o zasłanianiu ust i nosa. Zgodnie ze wskazaniami służb sanitarnych szafarze powinni zwrócić szczególną uwagę na zachowanie higieny rąk (po umyciu i odkażeniu rąk należy trzymać je złożone i dotykać nimi tylko tego, co konieczne, unikając dotykania np. złożonymi rękami własnej twarzy w czasie modlitwy). Przed i po Komunii Św. należy odkazić ręce. Komunii udziela się według zasad przypomnianych przez Komisję Liturgiczną KEP (por. zał.).
 4. Jeśli zachowuje się tradycyjne procesje Wielkiego Tygodnia (procesja z palmami oraz procesja rezurekcyjna), powinny one w tym czasie odbywać się w formie skromniejszej, np. z udziałem celebransa i asysty, tak aby wierni mogli pozostać na swoich miejscach.
 5. W czasie pandemii można wszelkie pocałunki liturgiczne zastąpić gestem skłonu (ucałowanie ołtarza, księgi). W Wielki Piątek celebrans sam może ucałować Krzyż.
 6. Wszystkie celebracje Triduum Paschalnego transmitowane na żywo z katedry przez kanał YouTube KRDP mają pierwszeństwo przed transmisjami parafialnymi.
I. ZASADY DOTYCZĄCE WSPÓLNOT KAPŁAŃSKICH, SEMINARYJNYCH I ZAKONNYCH ORAZ KAPŁANÓW W IZOLACJI
 1. Zgodnie z Dekretem nr 596/2021 zezwala się wspólnotom zakonnym i kapłańskim w Domu Księży Emerytów w Płocku i „Leonianum” w Sikorzu na celebracje Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilii Paschalnej we własnych kaplicach w pełniejszym wymiarze, jeśli nie biorą w nich udziału osoby z zewnątrz. Jeśli warunki na to pozwalają, a celebrans nie przychodzi z zewnątrz, w tych wspólnotach może odbyć się pełna liturgia, ponieważ obostrzenia co do liczby uczestników, dystansu między osobami i inne nie dotyczą mieszkańców jednego domu.
 2. Kapłani poddający się izolacji z powodu choroby lub kwarantannie mogą sprawować Eucharystię poza miejscem świętym, w godnym miejscu. Nie ma możliwości samodzielnego sprawowania bez udziału wiernych Liturgii Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej. Kapłanom będącym w izolacji pozostaje w tych wypadkach duchowa łączność drogą transmisji i Komunia duchowa (jeśli nie otrzymują Komunii chorych w Wielki Piątek lub Wiatyku w Wielką Sobotę).
II. ZASADY DOTYCZĄCE KONCELEBRANSÓW
 1. W czasie epidemii Komunia koncelebransów powinna odbywać się w taki sposób, aby tylko jedna osoba spożywała Krew Pańską bezpośrednio z kielicha, ta sama osoba również powinna przygotowywać kielich i dokonywać puryfikacji naczyń.
III. ZASADY DOTYCZĄCE OLEJÓW ŚWIĘTYCH
 1. Po odbiorze nowych olejów po Mszy Krzyżma, kapłani powinni spalić stare oleje. Przypomina się, że w razie konieczności każdy kapłan może, jak zwykle, jednorazowo poświęcić olej chorych, jednak tylko w czasie sprawowania sakramentu; pozostałego oleju nie wolno przechowywać, lecz należy spalić (Obrzędy chorych, nr 21b).
IV. NIEDZIELA PALMOWA
 1. W Niedzielę Palmową w tym roku zaleca się, aby „upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy” celebrować w drugiej formie i w uproszczonej drugiej formie dla Polski (z poświęceniem palm).
 2. Istnieje wówczas możliwość procesyjnego przejścia z palmami od bramy kościoła do prezbiterium kapłana i asysty z „reprezentacją wiernych”. Jeśli stosuje się procesję wokół kościoła, w czasie pandemii powinna ona mieć wymiar skromny, z udziałem jedynie asysty.
V. MSZA KRZYŻMA
 1. W Wielki Czwartek o godz. 10.00 odbędzie się w bazylice katedralnej w Płocku Msza Krzyżma z błogosławieństwem olejów św. i poświęceniem Krzyżma. Wezmą w niej udział przedstawiciele kapłanów: księża dziekani, kanonicy gremialni kapituł, wyznaczeni imiennie kapłani z instytucji centralnych i seminarium, siostry zakonne. Będzie w niej uczestniczyć mała grupa wiernych świeckich.
 2. Obecni kapłani w imieniu całego duchowieństwa odnowią przyrzeczenia kapłańskie, a przedstawiciel duchowieństwa złoży tradycyjne życzenia księżom biskupom. Eucharystia będzie transmitowana online na kanale YouTube Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Zachęca się całe prezbiterium diecezji płockiej do duchowej łączności z celebracją katedralną.
 3. Księża dziekani odbiorą nowe oleje święte w bazylice katedralnej po zakończonej Mszy Krzyżma.
VI. MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
 1. Obrzęd obmycia nóg, który zawsze jest opcjonalny, należy w tym roku pominąć.
 2. W okresie pandemii w tym dniu kapłanom wyjątkowo zezwala się na odprawienie Mszy św. bez udziału ludu, jeśli zachodzi taka konieczność .
 3. Jeśli zachodzi potrzeba, można odprawić w kościele drugą Mszę Wieczerzy Pańskiej, by mogła w niej uczestniczyć inna grupa wiernych, zachowując jedynie raz, po drugiej Mszy św., procesję do ołtarza wystawienia.
VII. WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
 1. Doroczna zbiórka ofiar dla chrześcijan w Ziemi Świętej i krajach Bliskiego Wschodu odbywa się w tym roku, zgodnie z zapowiedzią, w Wielki Piątek.
 2. Liturgię Męki Pańskiej sprawuje się jak zwykle według schematu podanego w Mszale Rzymskim (s. 133-147), uwzględniając następujące wskazania wynikające z panującej epidemi

a. W modlitwie powszechnej po wezwaniu 9 należy dołączyć wezwanie wraz z oracją końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego w r. 2020 (por. zał.).

Zalecana jest pierwsza forma wniesienia Krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium.

b. Podczas Adoracji Krzyża tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami.

c. Jeśli celebracja jest transmitowana, to z myślą o osobach łączących się z domów, celebrans na zakończenie adoracji powinien podnieść Krzyż i tak go trzymać przez pewien czas w milczeniu, aby wierni mogli oddać duchowo cześć Krzyżowi.

d. Należy pozostawić krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości.

e. Można urządzić nocną adorację Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek, aby wierni mogli przeżywać w odpowiednio małej grupie rozważanie tajemnicy paschalnej.

VIII. WIELKA SOBOTA
 1. Tradycyjne błogosławienie pokarmów powinno się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Należy to błogosławieństwo przeprowadzać tak często, jak tego wymaga sytuacja, najlepiej na zewnątrz kościoła, bez ustawiania stołów na przyniesione przez wiernych koszyki z pokarmami.
 2. Dla wiernych, którzy wybiorą formę błogosławieństwa pokarmów w rodzinie przed śniadaniem wielkanocnym, należy przygotować odpowiednie teksty (por. zał.).
 3. Należy dokładnie przemyśleć ewentualny bezpieczny sposób dystrybucji wody święconej wśród wiernych pragnących zabrać ją z kościoła.
 4. Można umożliwić wiernym w Wielką Sobotę adorację Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.
IX. WIGILIA PASCHALNA
 1. W przygotowaniu Wigilii Paschalnej należy uwzględnić następujące ograniczenia:

a. Liturgia może zacząć się na zewnątrz lub wewnątrz kościoła, z udziałem celebransa i asysty – wierni pozostają na wcześniej zajętych miejscach.

b. Zamiast ogniska – wewnątrz kościoła można użyć zwykłej świecy (znicza).

c. Można pominąć procesję rezurekcyjną, a jeśli się ją stosuje, odprawić ją w skromniejszej formie (jedynie z samą asystą), z zachowaniem obowiązujących ograniczeń.

 1. W liturgii chrzcielnej zawsze należy zachować odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
X. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
 1. Przypomina się o możliwości kwadrynacji Mszy św. w niedziele i uroczystości oraz trynacji w dni powszednie przez poszczególnych duszpasterzy diecezji płockiej dla dobra wiernych w czasie pandemii, z zachowaniem stosownych przepisów prawa.
 2. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przed pierwszą Mszą poranną może odbyć się skromna procesja rezurekcyjna, z zachowaniem przepisów Mszału i pod warunkiem przestrzegania przepisów i ograniczeń dotyczących liczby i dystansu wiernych.
XI. WSKAZANIA ODNOŚNIE DO WIERNYCH POZOSTAJĄCYCH W DOMACH
 1. W okresie ograniczeń wielką wagę ma duchowa łączność z celebracjami transmitowanymi za pośrednictwem środków społecznego przekazu, która chociaż nie jest uczestnictwem w pełnym tego słowa znaczeniu, posiada wielką wartość duchową. Zachęca się osoby łączące się w ten sposób z celebracjami, aby w swoich domach zachować uroczysty charakter tego wydarzenia.
 2. Szczególnym wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia), do której zachęca się wszystkich nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej. Chociaż modlitwa odmawiana przy akcie Komunii duchowej może być dobrana zgodnie z pobożnością wiernych, to Kościół przewidział do aktu Komunii duchowej dołączenie modlitwy „Duszo Chrystusowa” i związał z nią odpust cząstkowy (Wykaz odpustów, nad. 7, s. 56).

Płock, dnia 24 marca 2021 r.

Nr 610/2021

 

† Piotr Libera

Biskup Płocki

 

Załącznik 1

 

KOMISJA DS. KULTU BOŻEGO

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

ZASADY DOTYCZĄCE KOMUNII WIERNYCH (PRZYPOMNIENIE)

 

 1. Należy pamiętać, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust”.1 W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać, o ile faktycznie jest to w danym przypadku bezpieczniejsze niż Komunia do ust. Należy tak organizować udzielanie Komunii Świętej, aby nie naruszyć wrażliwości osób mających trudność w przyjęciu Komunii Świętej na rękę.
 2. Kapłan nie może również odmówić wiernemu Komunii na rękę, jeśli nie ma zagrożenia umyślnego znieważenia Najświętszego Sakramentu.2
 3. Wierni przyjmujący Komunię Świętą na rękę są w sposób szczególny zobowiązani, aby dokładnie sprawdzić, czy na dłoniach nie pozostały partykuły Najświętszego Sakramentu i je spożyć w obecności szafarza.
 4. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię Świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę.
 5. Jest niedopuszczalne, aby przymuszać wiernych do zachowania jednej czy drugiej postawy w czasie Komunii, mogą oni bowiem przyjmować ją w postawie zarówno klęczącej, jak i stojącej. Stolica Apostolska przypomniała: „nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco”.3
 6. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (w tym roku 17.02.2021) do Niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku 30.05.2021).4
 7. Należy zawsze wyraźnie odróżniać Komunię sakramentalną od tzw. „Komunii duchowej” (zob. odnośny punkt na temat Komunii duchowej).

 

 

Załącznik 2

 

WIELKI PIĄTEK – MODLITWA POWSZECHNA – PDF

 

Załącznik 3

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWTANIA PAŃSKIEGO – PDF

 

 

24 marca 2021 r.

WSPÓLNY KOMUNIKAT

MINISTRA ZDROWIA DR. ADAMA NIEDZIELSKIEGO

I SEKRETARZA GENERALNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI BISKUPA ARTURA MIZIŃSKIEGO

 

Trzecia fala epidemii jest faktem i stanowi obecnie największe zagrożenie dla zdrowia oraz życia Polaków. Wobec rosnącej liczby zakażeń nie można pozostawać obojętnym. Dziś potrzeba nam odpowiedzialności, zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej. Obok szczepionki jest to nasza najważniejsza broń w walce z epidemią. Dlatego o tę odpowiedzialność apeluje zarówno władza świecka jak i duchowna. Naszą wspólną troską jest dziś ochrona zdrowia i życia wszystkich Polaków, dlatego w takim samym stopniu wszyscy jesteśmy wezwani do zachowania istniejących zasad i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Przestrzegając ich wykazujemy się troską o naszych rodaków. Najwyższym dobrem doczesnym jest zawsze zdrowie i życie. Brak dbałości o zdrowie i życie własne oraz innych to działanie wbrew solidaryzmowi społecznemu i wbrew nauce Kościoła katolickiego.

Kierując się troską o życie i zdrowie wiernych, uczestniczących w życiu Kościoła, apelujemy do wszystkich księży proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach.

Apel ten zostanie poparty pismem, skierowanym przez księży biskupów do wszystkich parafii z wyraźnym wskazaniem ścisłego przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych. Tylko nasze wspólne odpowiedzialne podejście do walki z epidemią uchroni nas przed koniecznością wprowadzania kolejnych, bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa.

Warszawa, 24 marca 2021 r.

 

Źródło: Strona internetowa Diecezji Płockiej – Okólnik 12/2021

 

 

22 marca 2021 r.

Dekret

W związku z panującym stanem epidemii w Polsce, dla duchowego dobra wspólnot zakonnych, formacyjnych i kapłańskich, mając na uwadze dekrety „In tempo di Covid-19 (I)” z dnia 19 marca 2020 r. i „In tempo di Covid-19 (II)” z dnia 25 marca 2020 r. Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Noty tejże Kongregacji z dnia 26 marca 2020 r. i 17 lutego 2021 r., wyrażam zgodę na celebrację w bieżącym roku obrzędów Triduum Paschalnego w kaplicach wszystkich wspólnot zakonnych znajdujących się na terenie Diecezji Płockiej, kaplicy Domu Księży Emerytów w Płocku oraz kaplicy Domu „Leonianum” w Sikorzu.

 

Uprzejmie proszę, aby przy celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgii Wigilii Paschalnej we Wielkanoc, zachować ponadto wszystkie dostosowane normy liturgiczne związane z panującą pandemią Covid-19.

 

Na owocne przeżywanie Świąt Paschalnych przez wszystkie wspomniane wspólnoty z serca błogosławię –

Płock, dnia 22 marca 2021 r.

Nr 596/2021

† Piotr Libera

Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski

Kanclerz

 

Źródło: Strona internetowa Diecezji Płockiej – Okólnik 12/2021

 

 

18 grudnia 2020 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE CHOWANIA OSÓB ZMARŁYCH Z POWODU COVID-19

Żaden z obecnie obowiązujących przepisów prawa nie narzuca formy pochowania w przypadku zgonu na COVID-19, co oznacza, że zwłoki mogą zostać złożone w trumnie bądź w formie spopielonych szczątków w urnie, a następnie pochowane.

Przepisy nie nakładają także obowiązku natychmiastowego pochowania zwłok, tak jak w przypadku innych chorób zakaźnych, gdzie zwłoki powinny być pochowane w ciągu 24 godzin od chwili zgonu.

Wobec powyższego, w świetle przepisów prawa nie ma przeciwwskazań, z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego, aby trumna ze zwłokami osoby zakażonej koronawirusem SARS-CoV-2 mogła być wprowadzona do kaplicy czy kościoła, celem ceremonii pogrzebowej. Przy czym, nadmienić należy, że po złożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka trumny nie wolno otwierać.

Stosownie do § 5a ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 ze zm.), zwłoki osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zabezpieczone zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, należy umieścić w:

 • kapsule transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, albo
 • trumnie do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu.

Nadmienić należy, że odniesienie do bezpośredniego pochowania na cmentarzu w przypadku umieszczenia zwłok w trumnie do pochówku nie oznacza, że zwłoki umieszczone w takiej trumnie nie mogą być przed dokonaniem pochówku do grobu przewiezione do zakładu pogrzebowego, czy do kaplicy, celem dokonania ceremonii pogrzebowej.

Użycie określenia bezpośrednie pochowanie, w kontekście całej regulacji, oznacza pochówek bezpośredni, tj. bez uprzedniej kremacji zwłok.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że ww. rozporządzenie obliguje personel zakładu pogrzebowego do spryskiwania trumny, niezwłocznie po złożeniu w niej zwłok, płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym.

 

Warszawa, dnia 26 listopada 2020 r.

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 18 grudnia 2020 r.

Nr 2529/2020

 

Źródło: Strona Diecezji Płockiej

 

1 grudnia 2020 r.

Komunikat kancelarii kurii

Na prośbę Sekretariatu KEP podajemy do wiadomości ważne dla działalności Kościoła fragmenty Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. „W sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”, opublikowanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 listopada 2020 r., poz. 2091. Uprzejmie proszę zwrócić uwagę szczególnie na zapis § 26 ust. 9.

„(…) § 25.

Ust. 1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa:

(…)

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

(…)

c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

(…)

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

(…)

Ust. 3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) dziecka do ukończenia 5. roku życia;

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

(…)

7) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;

(…)

14) uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

Ust. 4. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

Ust. 5. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;

2) umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

(…) § 26.

(…)

Ust. 8. Do dnia 27 grudnia 2020 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m 2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Ust. 9. Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie (…)”.

 

Płock, dnia 27 listopada 2020 r.

 

 

Ks. Piotr Grzywaczewski

Kanclerz Kurii

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 1 grudnia 2020 r.

Nr 2412/2020

 

9 listopada 2020 r.

KOMUNIKAT WIKARIUSZA GENERALNEGO

DOTYCZĄCY BIEŻĄCYCH SPRAW PASTORALNYCH W DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. Msze św. niedzielne i świąteczne

Księża Proboszczowie powinni zatroszczyć się o właściwą liczbę Mszy św. niedzielnych w parafiach, by mogli w nich wziąć udział chętni wierni, z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Warto zastanowić się nad wprowadzeniem Mszy św. z formularza niedzielnego także w sobotę. W niniejszej kwestii obowiązuje Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Prot. Nr 224/20) z dn. 18 maja 2020 r., zgodnie z którym Biskup Płocki udzielił zezwolenia kapłanom przebywającym na terytorium diecezji płockiej na celebrację trzech Mszy św. w dni powszednie i czterech Mszy św. w niedziele i święta nakazane, ilekroć będzie wydawać się to koniecznym dla dobra wiernych, zachowując jednak zawsze to, co wedle prawa powinno być zachowywane, zwłaszcza w zakresie kan. 951 KPK (por. „Okólnik” Nr 22/2020).

Już teraz warto także pomyśleć o możliwości sprawowania kilku Mszy św. w nocy uroczystości Narodzenia Pańskiego.

2. Formularz Mszy św. „W czasie pandemii”

Przypominam o możliwości stosowania w codzienności duszpasterskiej formularza Mszy św. „W czasie pandemii” (por. „Okólnik” Nr 14/2020). Zachęcam także do częstego odmawiania, zwłaszcza po Mszy św., modlitwy o ustanie pandemii:

MODLITWA O USTANIE PANDEMII

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Św. Janie Pawle Wielki, módl się za nami.

Św. Rochu, módl się za nami.

Św. Stanisławie Kostko, módl się za nami.

3. Sprawowanie sakramentów świętych

Sakramenty św. należy sprawować z roztropnością i z użyciem środków sanitarnych. Dotyczy to zwłaszcza sakramentów pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych. W tej dziedzinie obowiązują przywołane niżej wskazania z „Zarządzenia Biskupa Płockiego w sprawie sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii” z dn. 26 marca 2020 r. (por. „Okólnik” Nr 12/2020):

„9. Sakrament pokuty i pojednania

9.1. W pierwsze piątki miesiąca powinno się roztropnie ograniczyć udawanie się z sakramentami do domów, zawsze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje po rozeznaniu ksiądz proboszcz.

9.2. Podczas sprawowania sakramentu pokuty i pojednania kapłani powinni zachować daleko idącą ostrożność, a zarazem wielkoduszność względem potrzebujących go wiernych. Warto udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, by również w taki sposób mogli umówić się na indywidualną spowiedź z duszpasterzem.

9.3. Chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi indywidualnej jest konfesjonał, zabezpieczony folią i często dezynfekowany, to w miarę możliwości należy przystosować do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oddzielne, wentylowane kaplice lub pomieszczenia w obrębie kościoła (np. zakrystie) lub poza nim (np. sale parafialne). Dbając o zabezpieczenie poufności i tajemnicy spowiedzi, w tymczasowej kaplicy pokutnej należy postawić dwa krzesła (dla szafarza i penitenta), oddzielone od siebie przynajmniej 1,5 metra, w miarę możliwości umieścić krucyfiks lub obraz Jezusa Miłosiernego. Można używać masek ochronnych. Kapłan nie daje do ucałowania wiernym stuły. Rozgrzeszenie penitent może przyjąć również siedząc. Pozostali oczekujący winni znajdować się w kolejce za drzwiami, każdy w odstępie przynajmniej 1 metra od innych. (…)

10. Sakrament namaszczenia chorych

10.1. Sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych należy ograniczyć do przypadków niebezpieczeństwa śmierci.

10.2. W czasie sprawowania namaszczenia oraz udzielania Wiatyku należy czynić to bez zbędnego rozciągania nabożeństwa, z zachowaniem wszystkich zasad higieny.

10.3. Przy spowiedzi indywidualnej kapłan powinien zachować bezpieczną odległość od penitenta. Może używać maski ochronnej.

10.4. W czasie namaszczenia kapłan może używać jednorazowych rękawiczek ochronnych. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. kan. 1000 §1 KPK).

10.5. W czasie sprawowania sakramentu w domu mogą być obecni członkowie rodziny, z zachowaniem zasad ostrożności i higieny, także w trosce o zdrowie kapłana.

10.6. W przypadku chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać wskazań kompetentnych władz. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon lub inne formy zdalnego kontaktu, poprzez które można porozmawiać, zachęcić do wzbudzenia aktu żalu doskonałego i Komunii duchowej” („Okólnik” Nr 12/2020).

4. Pogrzeby

W kwestii pogrzebów obowiązują następujące zapisy „Zarządzenia Biskupa Płockiego w sprawie sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii” z dn. 26 marca 2020 r. (por. „Okólnik” Nr 12/2020):

„a) Jakkolwiek pogrzeb jest okolicznością smutną dla bliskich i rodziny zmarłego, w planowaniu uroczystości pogrzebowych należy zachować przepisy sanitarne władz państwowych, także obowiązujące w przypadku osób zmarłych na choroby zakaźne. Kapłan powinien poprosić, by rodzina poinformowała innych o tym zarządzeniu, wynikającym z przepisów władz państwowych.

b) W czasie stanu epidemii nie należy organizować stacji w domu zmarłego.

c) Przypominam o zakazie otwierania trumny, zarówno w świątyni, jak i na cmentarzu”.

5. Rekolekcje adwentowe

Należy przypuszczać, że w związku z nowymi ograniczeniami sanitarnymi nie będzie możliwe przeprowadzenie w tym roku rekolekcji adwentowych w dotychczasowej formie. Księża Proboszczowie są jednak proszeni o zorganizowanie innych możliwości skorzystania z sakramentu pokuty, np. według poniższych propozycji:

W miarę możliwości warto zaplanować dzień (dni) spowiedzi w parafiach, aby chętni wierni mogli z niej skorzystać przed uroczystością Narodzenia Pańskiego. Aby uniknąć zbyt licznych kolejek przed konfesjonałami, stosownym byłoby wyznaczenie konkretnych godzin spowiedzi, np. dla mieszkańców poszczególnych wiosek lub ulic. Spowiedź powinna odbywać się w zabezpieczonych folią konfesjonałach lub przygotowanych do tego pomieszczeniach z właściwą wentylacją. Właściwym dniem spowiedzi byłaby np. jedna z sobót adwentu. Można czas spowiedzi połączyć z całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu.

W okresie adwentu warto podjąć częstszy dyżur w konfesjonale, np. po wieczornej Mszy św., według możliwości parafialnych, informując o tym wiernych.

Wartym uwagi pomysłem jest przygotowanie i nagranie adwentowych rekolekcji internetowych dla parafian oraz propagowanie tego rodzaju inicjatyw w sieci.

6. Wizyta duszpasterska

Stosowne decyzje dotyczące organizacji dorocznej wizyty duszpasterskiej (kolędy) w parafiach diecezji płockiej zostaną przekazane w połowie grudnia br. Proszę Czcigodnych Księży o przesyłanie propozycji rozwiązania tej kwestii na mój adres mailowy: miroslaw.milewski@diecezjaplocka.pl lub telefonicznie. Temat ten był już przedmiotem dyskusji podczas jesiennego spotkania Rady Kapłańskiej.

7. Opłatek wigilijny

Sugeruje się Księżom Proboszczom, aby już teraz dokonali pobłogosławienia opłatków i rozpoczęli ich rozprowadzanie w kościołach i kancelariach parafialnych, dołączając do nich obrzęd wieczerzy wigilijnej w domu.

Ksiądz Proboszcz jest zobowiązany do ustalenia z odpowiednimi osobami, według miejscowych zwyczajów, innego sposobu dotarcia z opłatkiem do wiernych, z zachowanie przepisów sanitarnych.

8. Krzyże morowe

W nawiązaniu do Apelu Biskupa Płockiego z dn. 12 października 2020 r. (por. „Okólnik” Nr 34/2020), warto rozważyć możliwość ustawienia w parafiach krzyży morowych (nazywanych także karawakami), które dla naszych przodków były znakiem nadziei i wyznania wiary w Boga w czasie różnych epidemii i panującej zarazy.

9. Dyspensa od niedzielnej i świątecznej Mszy św.

Zgodnie z Dekretem Biskupa Płockiego Nr 2226/2020 z dn. 23 października 2020 r. do odwołania obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane dla wszystkich wiernych diecezji płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie.

10. Spotkanie z księżmi wikariuszami

Spotkanie z księżmi wikariuszami po translokatach, zaplanowane na dzień 25 listopada 2020 r., ze względu na obecną sytuację sanitarną, odbędzie się w innym terminie. W każdej sprawie Księża Biskupi są dostępni dla Czcigodny Księży zarówno telefonicznie, jak i osobiście.

11. Inne wydarzenia

Z powodów epidemiologicznych zostają przełożone na inne terminy: spotkanie Księży Dziekanów, zaplanowane na dzień 24 listopada 2020 r., oraz spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, zaplanowane na dzień 28 listopada br.

12. Modlitwa o pokój

Warto w czasie modlitwy wspólnotowej i indywidualnej korzystać z „Modlitwy o pokój”, opublikowanej wraz z „Apelem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego” z dn. 28 października 2020 r.

MODLITWA O POKÓJ

(na motywach Listu do Efezjan)

Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają ran; pocieszają, nie odbierają nadziei; niosą pokój, nie wywołują agresji.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!

Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos.

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”.

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź. Amen.

 

Płock, dnia 9 listopada 2020 r.

† Mirosław Milewski

Wikariusz Generalny

 

Źródło: Strona internetowa Diecezji Płockiej

 

9 listopada 2020 r.

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Na prośbę Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, w związku z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która w dniu 9 listopada 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1972, przekazujemy informację o zmianach, które weszły w życie z dniem 7 listopada br.:

Zmieniony został m.in. § 28 dotyczący zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych – w ust. 8 pkt 1 otrzymał brzmienie:

„1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż:

a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,

b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r. – oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny”.

Płock, dnia 9 listopada 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski

Kanclerz Kurii

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 12 listopada 2020 r.

Nr 2310/2020

 

Źródło: Strona internetowa Diecezji Płockiej

 

23 października 2020 r.

Zarządzenie Biskupa Płockiego

Mając na uwadze ogłoszone dzisiaj w całym kraju ograniczenia związane z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wiernych, zgodnie z prośbą ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, proszę duszpasterzy naszej diecezji, aby odwołali tradycyjne celebracje Mszy Świętych, nabożeństw i procesji na cmentarzach w uroczystość Wszystkich Świętych i w jej oktawę, a celebrowali je w kościołach, przy zachowaniu obowiązującego limitu wiernych.

Ponadto zachęcam wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów bliskich na czas przed uroczystością Wszystkich Świętych i podczas jej oktawy.

Nie zapominajmy o bezcennym darze modlitwy, a szczególnie Eucharystii ofiarowanej za naszych bliskich zmarłych. Dlatego zachęcam do uczestnictwa w niej także w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

 

Płock, 23 października 2020 roku

+Piotr Libera
Biskup Płocki

Źródło: Strona internetowa Diecezji Płockiej

 

16 października 2020 r.

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SANITARNYCH PODCZAS ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH

Wobec zwiększającej się gwałtownie liczby zakażeń koronawirusem i nowych obostrzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych – 1 osoba na 4m2 w strefie żółtej i 1 osoba na 7m2 w strefie czerwonej – zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń.
Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.
Zachęcam księży biskupów, aby – w związku z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia wszystkich Polaków – udzielali stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na terenie swoich diecezji. Wiernym przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy Świętej nie jest grzechem.
W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.
Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, proszę o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.
Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.
Matce Bożej, Różańcowej Pani, powierzam moich współbraci w biskupstwie, kapłanów i osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych, zapewniając o duchowej bliskości i modlitwie.

 

Warszawa, dnia 16 października 2020 r.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

16 października 2020 r.

INFORMACJA O DYSPENSIE

Przypominam, że zgodnie z dekretem Biskupa Płockiego z dnia 28 maja 2020 roku (Nr 1117/2020), w związku z trwającą pandemią COVID-19, wciąż obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane dla:
– osób w podeszłym wieku,
– osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
– osób, które czują obawę przed zarażeniem.
Przypominamy równocześnie o konieczności zachowania w kościołach obowiązujących zasad sanitarnych.

 

Płock, dnia 16 października 2020 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

 

16 października 2020 r.

APEL BISKUPA PŁOCKIEGO

Czcigodni Księża, Drodzy Diecezjanie!

W ostatnich dniach w niepokojący sposób rośnie liczba zachorowań na Covid-19. Choroba ta ponownie paraliżuje nasze codzienne życie, dotyka także księży utrudniając dostęp do sakramentów i ograniczając działalność naszych parafii.
W związku z tym zwracam się do Was z gorącą prośbą. Proszę o wielką ostrożność i ścisłe przestrzeganie norm sanitarnych w naszych kościołach, kaplicach, kancelariach oraz wszędzie tam, gdzie odbywają się jakiekolwiek spotkania międzyludzkie.
Proszę, aby duszpasterze pamiętali i ciągle przypominali wiernym o obowiązku zasłaniania nosa i ust w naszych świątyniach podczas wszelkich zgromadzeń. Obowiązek ten dotyczy także innych wskazanych przez władze państwowe miejsc.
Drodzy Księża, pamiętajcie proszę, zgodnie z moją prośbą z Pro Memoria z 7 sierpnia 2020 r. (por. Okólnik 27/2020), że należy zapewnić wiernym możliwość użycia środka dezynfekującego na dłonie, dostępnego przy wejściu do kościołów. Apeluję również, aby z roztropnością i odpowiedzialnością, w trosce o zdrowie i życie ludzkie, szczególnie osób starszych i chorych, przestrzegać wszelkich innych zarządzeń władz państwowych i sanitarnych.
Polecam, aby w parafiach nie ustawała modlitwa przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej – Uzdrowienia Chorych oraz św. Rocha – patrona na czas zarazy o uwolnienie świata od obecnej pandemii i jej skutków. Warto również rozważyć możliwość ustawienia krzyży morowych, przy których byłaby możliwość modlitwy do Zbawiciela świata o miłosierdzie i ocalenie.
Zapewniam o mojej nieustannej modlitwie za Was, szczególnie za osoby zarażone koronawirusem SARS-COV-2, za osoby przebywające w kwarantannie, za personel medyczny i spieszących zarażonym z pomocą. Wszystkim Wam przekazuję pasterskie błogosławieństwo.

 

Płock, dnia 12 października 2020 r.

 

† Piotr Libera
Biskup Płocki

 

29 maja 2020 r.

Komunikaty i wskazania duszpastersko-liturgiczne

I. Odwołanie ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane

W związku z ogłoszoną dnia 27.05.2020 r. decyzją władz państwowych dotyczącą zniesienia limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co – de facto – daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym oraz w związku z komunikatem Przewodniczącego KEP, Biskup Płocki odwołał z dniem 28 maja br. ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane (szczegóły – por. Dekret z dn. 28.05.2020 r., nr 1117/2020).

II. Bierzmowania i wizytacje

Księża Biskupi podtrzymują decyzję o odwołaniu celebracji sakramentu bierzmowania i wizytacji pasterskich do końca czerwca br. Pozostałe uroczystości i spotkania z udziałem biskupów odbywać się będą w najbliższych dniach zgodnie z ustalonymi terminami. Nowy jesienny terminarz odwołanych posług ukaże się w czerwcu br.

III. Pierwsza Komunia Święta i Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych w Diecezji Płockiej
 1. W związku z IV etapem łagodzenia obostrzeń związanych z panującą pandemią COVID-19 pojawiają się nowe możliwości organizacji Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Ponieważ jednak stan epidemii nie został odwołany, a szkoły nie wróciły do normalnego funkcjonowania, należy zachować daleko idącą ostrożność kierując się przy podejmowaniu wszelkich decyzji przede wszystkim dobrem duchowym oraz bezpieczeństwem dzieci i ich rodzin.
 2. Wobec powyższego, przekazujemy następujące wskazania:
  1. Przypomina się, że pełne uroczystości pierwszokomunijne dzieci z jednego rocznika w parafii są przełożone w Diecezji Płockiej na okres powakacyjny.
  2. Na wyraźną (pisemną) prośbę rodziców dzieci, skierowaną do księdza proboszcza, możliwe jest zarówno indywidualne, jak i grupowe (kilka lub kilkanaścioro dzieci, w zależności od wielkości kościoła, pamiętając o zachowaniu bezpiecznej odległości między uczestnikami uroczystości) przygotowanie i celebrowanie dla dzieci sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej w dowolnym dniu tygodnia (niekoniecznie w niedzielę). W analogiczny sposób dopuszcza się zorganizowanie uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego.
  3. Przygotowanie i celebracje mogą odbywać się w kościele z uwzględnieniem obowiązujących norm sanitarnych i przy zachowaniu właściwego dystansu.
  4. Program formacji realizowany za pośrednictwem zdalnego nauczania we współpracy z rodzicami dzieci, powinien zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej realizowanej w Diecezji Płockiej.
  5. Powrót do tradycyjnego sposobu przygotowania i przeprowadzenia uroczystości bez ograniczeń będzie możliwy po zakończeniu pandemii, otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.
IV. Boże Ciało

W związku z obowiązującą aktualnie normą dotyczącą dopuszczalnej liczby uczestników zgromadzeń poza budynkami kultu (do 150 osób), na dzień dzisiejszy, podtrzymane są rozstrzygnięcia i wskazania dotyczące celebrowania Mszy św. i procesji w uroczystość Bożego Ciała br. wydane z mandatu Biskupa Płockiego przez Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej w dniu 15 maja 2020 roku. Władze państwowe i kościelne zapowiadają w tym względzie w najbliższych dniach wydanie nowych, precyzyjnych norm uwarunkowanych bieżącą sytuacją.

V. Posługa szafarzy nadzwyczajnych

Z dniem 30 maja 2020 roku Biskup Płocki przywraca posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Diecezji Płockiej, przy zachowaniu ostrożności i wskazań służb sanitarnych. Proboszcz każdej parafii, po roztropnym namyśle, określa aktualny zakres i sposób tej posługi.

VI. Transmisje nabożeństw i liturgii

W związku z prośbą papieża Franciszka, aby wiary nie sprowadzić do rzeczywistości wirtualnej, należy stopniowo ograniczać transmisje Mszy Świętych i innych nabożeństw w dni powszednie, zachęcając wiernych do powrotu do wspólnoty z Panem przez osobiste uczestnictwo w celebracji sakramentów (zwłaszcza udział w codziennej, a szczególnie niedzielnej Eucharystii).

VII. Spotkania grup formacyjnych i wspólne wyjazdy

Istnieje możliwość wznowienia zawieszonych spotkań wspólnot i grup parafialnych, także poza budynkiem kościoła. Należy przy tym zachować odpowiednie przepisy sanitarne.

W przypadku rekolekcji, wyjazdów wakacyjnych i pielgrzymek, należy przestrzegać aktualnych przepisów sanitarnych.

VIII. Nabożeństwa poza świątynią

Jeśli chodzi o celebrowanie liturgii i nabożeństw poza kościołami i kaplicami, należy przestrzegać aktualnych przepisów państwowych.

 

Płock, dnia 29 maja 2020 r.

 

Nr 1119/2020

Ks. Piotr Grzywaczewski
Wikariusz Biskupi ds. Sakramentalnych

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Źródło: Strona internetowa Diecezji Płockiej

 

14 maja 2020 r.

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WOBEC ZMNIEJSZANIA OGRANICZEŃ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH UCZESTNICZYĆ W ZGROMADZENIACH RELIGIJNYCH

Konferencja Episkopatu Polski z radością przyjmuje informacje o zmniejszającym się zagrożeniu epidemicznym w Polsce. Z wdzięcznością myślimy o wysiłku wielu osób wkładanym zarówno w ochronę życia i zdrowia Polaków, jak i w przywracanie zwyczajnej aktywności społecznej w naszej ojczyźnie. Dzięki roztropnym, choć trudnym decyzjom, udało się ochronić wiele istnień ludzkich.

W tym kontekście bardzo ważna i potrzebna jest decyzja o kolejnych złagodzeniach obostrzeń, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do innych dziedzin życia. Siła do walki z epidemią oraz siła przywracania zwyczajnej aktywności w naszym kraju, znajduje swoje źródło w sile ducha, a ta została nam dana w Jezusie Chrystusie.

W tygodniach epidemii dochodziły do mnie budujące świadectwa ludzi wierzących, którzy – choć korzystali z udzielonej im dyspensy i łączyli się duchowo oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu z liturgią sprawowaną w kościołach – odczuwali wielką tęsknotę za wspólnotą parafialną i życiem sakramentalnym.

Wobec zapowiedzianej wczoraj możliwości uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych większej liczby osób, zachęcam wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Dziękuję kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie epidemii, w ramach nałożonych na Kościół ograniczeń. Ufam, że wkrótce, będziemy mogli cieszyć się pełnią duszpasterskiego zaangażowania i posługi.

Wszystkich Polaków, a zwłaszcza chorych, samotnych i cierpiących oraz tych, którzy się nimi opiekują zapewniam o mojej modlitwie, z serca błogosławiąc.

 

Warszawa, dnia 14 maja 2020 roku

W święto św. Macieja, Apostoła

+ Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

 

17 kwietnia 2020 r.

Dyspensa Biskupa Płockiego

W związku z trwającą pandemią COVID-19, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedłużam do odwołania, dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, dla wszystkich wiernych Diecezji Płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie.

Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, podejmowały dzieła miłosierdzia oraz na różne inne sposoby wyrażały i realizowały swoje poczucie przynależności i odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, szczególnie w jego lokalnym wymiarze. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Proszę ponadto, aby w miarę możliwości nadal organizować transmisje z parafialnych celebracji liturgicznych. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcam do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski episkopat.pl w zakładce „Transmisje Mszy Świętych i nabożeństw”.

W tym trudnym czasie ponownie proszę wszystkich drogich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o modlitwę za osoby dotknięte pandemią koronowirusa, za wszystkich, którzy chorym pomagają – lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne oraz za przedstawicieli władz podejmujących trudne decyzje zmierzające do zwalczenia pandemii. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Miłosiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek panującej pandemii.

 

Płock, dnia 17 kwietnia 2020 r.
Nr 867/2020

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

 

za diecezjaplocka.pl

 

 

26 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO

W SPRAWIE SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH

W CZASIE STANU EPIDEMII

(zaktualizowane dnia 26 marca 2020 roku)

 

Mając na uwadze Dekrety Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów «W czasie COVID-19» z dnia 19 marca 2020 roku i «W czasie COVID-19 (II)» z dnia 25 marca 2020 roku, „Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku oraz biorąc pod uwagę „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii” (Dz. U. poz. 522) i „Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń” z dnia 24 marca 2020 roku, przekazuję moim Drogim Kapłanom i Wiernym kolejne zarządzenia na czas stanu epidemii. Powinna nami w tych dniach kierować troska o zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa, chroniąc przez zakażeniem nim wiernych, ale także obrona od infekcji kapłanów – szafarzy sakramentów świętych. W podobnych okolicznościach tę samą troskę okazywał mój poprzednik Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski.

 

Obchody Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum Paschalnego Męki i Zmartwychwstania Pańskiego

Wskazania ogólne

1.1. Zgodnie z Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 25 marca 2020 roku, biskupi i kapłani powinni obchodzić obrzędy Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych, unikając koncelebry i pomijając przekazanie sobie znaku pokoju. Oprócz kapłana / kapłanów, dla godnego celebrowania obrzędów Wielkiego Tygodnia, sugeruje się obecność maksymalnie trzech pełnoletnich usługujących i organisty.

1.2. Należy przypomnieć wiernym w ogłoszeniach oraz za pomocą mediów społecznościowych i internetu, że przez nieobecność na liturgiach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej nie popełnia się grzechu.

1.3. W trosce o zdrowie i odpowiedzialność za innych, zwłaszcza za starszych, pamiętajmy o możliwości skorzystania z dyspensy od obowiązku niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, której udzieliłem do dnia 29 marca 2020 roku, a którą przedłużam do dnia 12 kwietnia 2020 roku, czyli Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego włącznie (por. Dekret Biskupa Płockiego z dnia 25 marca br.). Przypomina się także, zwłaszcza rodzicom, że tą dyspensą objęte są również dzieci i młodzież. Ufajmy, że im bardziej zmobilizujemy się jako społeczeństwo do przezwyciężenia kryzysu sanitarnego, tym szybciej i z tym większą radością zgromadzimy się wokół ołtarzy w naszych kościołach, by dziękować Bogu za dar nowego życia.

1.4. Wszystkie liturgie, którym będą przewodniczyć Księża Biskupi, będą transmitowane przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej oraz na kanale KRDP na YouTube. Celebracje w Bazylice Katedralnej w Płocku będą odbywały się jedynie w obecności Księży Biskupów i wskazanych imiennie osób, by nie przekroczyć liczby 5.

1.5. Warto, by księża proboszczowie tak zaprogramowali celebracje Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, aby wierni mogli w nich uczestniczyć także za pomocą mediów (por. Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 25 marca 2020 roku). Dziękuję wszystkim kapłanom za ogromny trud, jaki ponoszą, by organizować w nowych warunkach transmisje Mszy Świętych. Środki społecznego przekazu stały się w tym trudnym czasie naszymi ambonami, dlatego zadbajmy, w miarę możliwości, o obecność w nowych mediach i przekaz Eucharystii za ich pomocą.

1.6. W miarę możliwości zadbajmy o to, by liturgia Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum Paschalnego, mimo trudnych warunków, była godna i piękna w swojej prostocie. Tam, gdzie to możliwe, zadbajmy o właściwe śpiewy.

1.7. Jeśli to możliwe, w okresie Wielkiego Tygodnia zorganizujmy wiernym także transmisje modlitwy Liturgią Godzin z naszych kościołów parafialnych.

Niedziela Palmowa

2.1. W Bazylice Katedralnej w Płocku zostanie zastosowana druga forma upamiętnienia wjazdu Pana do Jerozolimy, przewidziana w „Mszale Rzymskim” (s. 110-111). W kościołach parafialnych należy natomiast zastosować trzecią formę, czyli zwykłe wejście („Mszał Rzymski”, s. 111).

Wielki Tydzień

3.1. Msza Krzyżma z poświęceniem świętych olejów zostanie odprawiona przeze mnie w Bazylice Katedralnej w Płocku w gronie wyznaczonych imiennie osób.

3.2. Po zakończeniu pandemii zostanie zorganizowana specjalna Msza Święta dziękczynna z udziałem kapłanów, z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich. Oleje święte będzie można odebrać w Kurii Diecezjalnej po zakończeniu pandemii. Do tego czasu należy używać starych olejów.

Święte Triduum Paschalne

4.1. Każdy kapłan może w Wielki Czwartek odprawić Mszę Świętą bez udziału ludu. W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej nie należy organizować obrzędu Mandatum, czyli obmycia nóg. W miarę możliwości można zadbać o transmitowanie Mszy Wieczerzy Pańskiej za pomocą mediów społecznościowych. Nie należy przygotowywać Ołtarza Wystawienia. Na końcu liturgii Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum, a ostatnim obrzędem jest odmówienie Modlitwy po Komunii. Zgodnie z rubrykami „Mszału Rzymskiego” po zakończeniu celebracji ołtarz należy obnażyć. Adoracja indywidualna może odbywać się do godz. 20.00, po czym trzeba zamknąć kościół. Pamiętajmy, że w kościele w czasie adoracji może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 osób. Należy zadbać o odpowiednią liczbę konsekrowanych komunikantów z myślą o chorych.

4.2. W Wielki Piątek Męki Pańskiej liturgię rozpoczyna się jak zwykle od przejścia z zakrystii do prezbiterium. W Modlitwie powszechnej proszę dodać następujące wezwanie (po 9., a przed 10.):

„Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi i walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa:

Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, † przyjmij modlitwy, które składamy za chorych braci i siostry oraz opiekujących się nimi, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

W czasie adoracji krzyża oddanie mu czci odbywa się przez przyklęknięcie lub skłon. Krzyż całuje jedynie celebrans. Na zakończenie liturgii przenosi się Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. Adoracja indywidualna wiernych może trwać do godz. 21.00. Pamiętajmy, że w czasie adoracji w kościele może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 osób. W wyznaczonym miejscu w kościele można wystawić skarbonę, do której wierni mogliby składać ofiary na rzecz Ziemi Świętej.

4.3. Należy zrezygnować z budowy okazałego Grobu Pańskiego. Na bocznym ołtarzu lub w pobliżu prezbiterium można urządzić skromne miejsce do wystawienia Najświętszego Sakramentu. Będzie to znakiem jednoczenia się Kościoła z cierpieniem Chrystusa w wielu braciach i siostrach chorych oraz opiekujących się nimi na całym świecie.

4.4. W Wielką Sobotę nie wolno organizować tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach lub poza nimi. Stwarzałoby to duże niebezpieczeństwo zarażenia, zarówno wiernych, jak i kapłanów. Należy żywić nadzieję, że taka jednorazowa sytuacja wzbudzi w wiernych refleksję na temat wartości modlitwy wspólnotowej i większego szacunku do kultywowanych tradycji. Proszę, by w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone „Błogosławieństwo stołu”, według księgi „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr 1347-1350. Tekst tej modlitwy jest dostępny w mediach społecznościowych i na stronie internetowej diecezji płockiej. Proszę ją wydrukować i rozłożyć w kościołach lub innych miejscach, by wierni mogli zabrać ją do domów. Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim może trwać od rana do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Pamiętajmy, że w kościele podczas adoracji może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 osób. Przy Grobie Pańskim nie mogą pełnić warty strażacy ani inne służby.

4.5. Wigilię Paschalną można rozpocząć najwcześniej o godz. 20.00 zwykłym wyjściem z zakrystii do prezbiterium. Zgodnie z „Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów” z dnia 19 marca 2020 roku na początku pomijamy rozpalenie ogniska. Liturgię rozpoczynamy w prezbiterium od odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale. Następnie należy zapalić paschał (np. od świecy lub znicza), jeden raz zaśpiewać słowa: „Światło Chrystusa” i „Orędzie Paschalne”. W czasie Liturgii Słowa można odczytać wszystkie przewidziane czytania. W czasie Liturgii chrzcielnej pomijamy poświęcenie wody i pokropienie wiernych, a przeprowadzamy jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Liturgia Eucharystyczna sprawowana jest zwyczajnie.

4.6. Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządzamy procesji rezurekcyjnej.

4.7. Jeśli chcemy przygotować wiernym wodę święconą, może być ona dystrybuowana jedynie w małych butelkach. Nie wolno stawiać wody w naczyniach do czerpania przez wiernych.

4.8. Jeśli nie ma niebezpieczeństwa śmierci, chrzty z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego należy przełożyć na dalszy czas. Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła.

4.9. Udzielam wszystkim kapłanom jednorazowej zgody na kwadrynację w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

4.10. Nie należy stosować aspersji w czasie trwania pandemii.

 

Dyscyplina kultu Bożego i sakramentów świętych

Sakrament chrztu

5.1. Sprawowanie sakramentu chrztu świętego, poza niebezpieczeństwem śmierci, winno się odłożyć poza czas pandemii.

5.2. Sakrament chrztu świętego powinien być sprawowany podczas niedzielnej Mszy Świętej, jednak w obecnej sytuacji należy roztropnie celebrować go poza Eucharystią, w czasie ustalonym z rodzicami dziecka. Bardziej wskazana jest forma chrztu jednego dziecka, powinno się unikać chrztu wielu dzieci podczas jednej celebracji, pamiętając zawsze o rozporządzeniu o liczbie uczestników do 5 osób.

5.3. Do sprawowania liturgii chrzcielnej za każdym razem należy używać nowo poświęconej wody.

5.4. Należy bezwzględnie dezynfekować przed i po użyciu naczynia używane do liturgii chrzcielnej.

5.5. Namaszczenie krzyżmem świętym powinno być poprzedzone i zakończone dezynfekcją dłoni kapłana.

5.6. Kapłan powinien zawsze zachować odpowiedni dystans od chrzczonego dziecka oraz rodziców i chrzestnych.

Sakrament bierzmowania

6.1. Do Wielkanocy zostaje zawieszone sprawowanie sakramentu bierzmowania w diecezji płockiej.

6.2. Księża odpowiedzialni za przygotowanie do sakramentu bierzmowania powinni zadbać o przekazanie za pomocą środków elektronicznych właściwych na ten czas materiałów dla kandydatów do bierzmowania.

Sprawowanie Najświętszej Ofiary

7.1. Przypominam raz jeszcze Księżom Proboszczom, aby poza liturgią Wielkiego Tygodnia dbali o zachowanie przepisu władz państwowych o limicie 5 osób na Mszach Świętych i nabożeństwach w świątyniach, oprócz osób sprawujących kult religijny (kapłana / kapłanów, usługującego / pełnoletniego ministranta i organisty), jeśli nie będą ogłoszone inne normy prawa państwowego. Pierwszeństwo w udziale w liturgii powinno dać się wiernym, którzy zamówili intencję mszalną. Należy zadbać o przynajmniej jednometrowy dystans między uczestnikami liturgii. Na drzwiach świątyń proszę wywiesić kartkę z informacją następującej treści: „Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i kościelnych w kościele może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 uczestników liturgii”.

7.2. Przed sprawowaniem Najświętszej Ofiary należy dokładnie umyć ręce oraz zdezynfekować je w zakrystii.

7.3. Powinno się zadbać o częstą wymianę bielizny kielichowej i innych elementów wyposażenia liturgicznego, które mają kontakt z dłońmi.

7.4. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo powinni postępować koncelebransi i usługujący.

7.5. Tam, gdzie to możliwe, na czas trwania epidemii, należy unikać koncelebry (por. Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 25 marca 2020 roku). Jeśli będzie ona praktykowana, z kielicha spożywa główny celebrans, inni przyjmują Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, a na zakończenie główny celebrans spożywa pozostałą Krew Pańską.

7.6. Należy wprowadzić w życie sposób udzielania Komunii Świętej, opisany we Wskazaniach Prezydium Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 roku nr 2B. Bezwzględnie trzeba zachować przy tym zasady higieny. Nawet jeśli nie powinno się nikomu nakazywać przyjmowania Komunii Świętej na rękę, należy uświadamiać wiernym powagę sytuacji oraz troskę o to, by nie tylko przyjmujący uniknęli zarażenia, ale także kapłan, często jedyny szafarz w danej wspólnocie parafialnej, został ustrzeżony od infekcji. Przed Mszą Świętą, zwłaszcza w niedziele, kapłani powinni poinstruować wiernych, w jaki sposób przyjmuje się Ciało Pańskie na rękę.

7.7. W czasie trwania stanu epidemii osoby uczestniczące w liturgii Mszy Świętych za pomocą mediów mogą korzystać z daru Komunii duchowej. Specjalna instrukcja, jak ją praktykować, została udostępniona w mediach diecezjalnych do pobrania i rozpowszechniania wśród wiernych.

7.8. Aż do odwołania zostaje wstrzymana posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w parafiach.

Pierwsza Komunia Święta

8.1. Proszę Księży Proboszczów, aby zadbali o prowadzenie przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej za pomocą mediów i internetu. Księża i katecheci są zobowiązani do wysyłania elektronicznego za pośrednictwem rodziców materiałów dotyczących kolejnych miesięcznych spotkań. Można korzystać z linków i pomocy, zamieszczanych na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.

8.2. Należy uspokoić i poprosić rodziców, aby nie podejmowali decyzji o odwoływaniu uroczystości komunijnych. Postanowienie co do liturgii Pierwszej Komunii Świętej w diecezji płockiej zostanie podjęte, po roztropnym rozpatrzeniu sytuacji w Polsce, po Wielkanocy.

8.3. Powyższe wskazania dotyczą także Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego.

Sakrament pokuty i pojednania

9.1. W pierwsze piątki miesiąca powinno się roztropnie ograniczyć udawanie się z sakramentami do domów, zawsze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje po rozeznaniu ksiądz proboszcz.

9.2. Podczas sprawowania sakramentu pokuty i pojednania kapłani powinni zachować daleko idącą ostrożność, a zarazem wielkoduszność względem potrzebujących go wiernych. Warto udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, by również w taki sposób mogli umówić się na indywidualną spowiedź z duszpasterzem.

9.3. Chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi indywidualnej jest konfesjonał, zabezpieczony folią i często dezynfekowany, to w miarę możliwości należy przystosować do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oddzielne, wentylowane kaplice lub pomieszczenia w obrębie kościoła (np. zakrystie) lub poza nim (np. sale parafialne). Dbając o zabezpieczenie poufności i tajemnicy spowiedzi, w tymczasowej kaplicy pokutnej należy postawić dwa krzesła (dla szafarza i penitenta), oddzielone od siebie przynajmniej 1,5 metra, w miarę możliwości umieścić krucyfiks lub obraz Jezusa Miłosiernego. Można używać masek ochronnych. Kapłan nie daje do ucałowania wiernym stuły. Rozgrzeszenie penitent może przyjąć również siedząc. Pozostali oczekujący winni znajdować się w kolejce za drzwiami, każdy w odstępie przynajmniej 1 metra od innych.

9.4. Należy powiadomić wiernych o praktyce żalu doskonałego, o którym informuje Penitencjaria Apostolska w Nocie z dnia 19 marca 2020 roku. Zostaną udostępnione w formie elektronicznej specjalne ulotki do przekazania wiernym, z instrukcją, jak wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego z intencją przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy będzie to możliwe.

9.5. Warto informować wiernych o odpustach udzielonych w Dekrecie z dnia 19 marca 2020 roku przez Penitencjarię Apostolską na czas pandemii.

9.6. Proszę zachęcać wiernych, zwłaszcza przez media, aby – w miarę możliwości – odłożyli spowiedź wielkanocną na czas po ustaniu stanu epidemii. W Polsce spowiedź i Komunia Święta wielkanocna mogą być praktykowane przez wiernych aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020 roku). Proszę wiernych, aby wzięli pod uwagę możliwości parafii oraz zdrowie szafarzy sakramentu pokuty i roztropnie zaplanowali przystępowanie do spowiedzi, co może być, poza niebezpieczeństwem śmierci, przełożone na późniejszy czas po ustaniu pandemii.

9.7. We wskazanym czasie w okresie po pandemii każda z parafii, w porozumieniu z innymi kapłanami w dekanacie, zorganizuje dzień spowiedzi, podczas którego wszyscy, którzy obecnie praktykują akt żalu doskonałego, będą mogli skorzystać indywidualnie z sakrament pokuty, bez obecnych niepokojów i zbędnego pośpiechu.

Sakrament namaszczenia chorych

10.1. Sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych należy ograniczyć do przypadków niebezpieczeństwa śmierci.

10.2. W czasie sprawowania namaszczenia oraz udzielania Wiatyku należy czynić to bez zbędnego rozciągania nabożeństwa, z zachowaniem wszystkich zasad higieny.

10.3. Przy spowiedzi indywidualnej kapłan powinien zachować bezpieczną odległość od penitenta. Może używać maski ochronnej.

10.4. W czasie namaszczenia kapłan może używać jednorazowych rękawiczek ochronnych. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. kan. 1000 §1 KPK).

10.5. W czasie sprawowania sakramentu w domu mogą być obecni członkowie rodziny, z zachowaniem zasad ostrożności i higieny, także w trosce o zdrowie kapłana.

10.6. W przypadku chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać wskazań kompetentnych władz. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon lub inne formy zdalnego kontaktu, poprzez które można porozmawiać, zachęcić do wzbudzenia aktu żalu doskonałego i Komunii duchowej.

Sakrament małżeństwa

11.1. Jeśli narzeczeni uznają, że w obecnych warunkach chcą otrzymać błogosławieństwo sakramentalnego związku małżeńskiego, powinni im to umożliwić kapłani, podchodząc do sprawy z życzliwością i kompetencją. Dotyczy to zarówno uroczystości zaplanowanych w okresie stanu epidemii, jak i innych naglących przypadków.

11.2. Gdyby narzeczeni, których sakrament małżeństwa przypada na czas stanu epidemii, mieli trudność z odbyciem Spotkań dla narzeczonych, wówczas ksiądz proboszcz podejmie z nimi niezbędne przygotowanie do sakramentu.

11.3. Według obecnych przepisów prawa, w czasie stanu epidemii w uroczystości zaślubin, sprawowanej w kościele, może wziąć udział nie więcej niż 5 osób.

11.4. „Spotkania dla narzeczonych” w formie weekendowej oraz w dekanatach mogą być prowadzone w czasie stanu epidemii jedynie zdalnie, za pomocą internetu. Dotyczy to tych par, których uroczystość zaślubin zaplanowana jest na miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Jeśli narzeczeni mają ślub w dalszej perspektywie, należy ich poprosić o przełożenie udziału w „Spotkaniach dla narzeczonych” na dalszy czas.

11.5. W związku z przekładaniem daty ślubu, księża powinni zwrócić szczególną uwagę na półroczny termin ważności świadectw chrztu świętego i dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego.

Kapelani szpitalni

12.1. Kapelani szpitalni powinni ustalić sposób funkcjonowania i posługi duszpasterskiej z władzami szpitali, pamiętając o roztropnym pogodzeniu troski o zbawienie wiernych z uniknięciem zakażenia.

12.2. W razie potrzeby, zgodnie z Notą Penitencjarii Apostolskiej, zostaną ustanowieni przeze mnie „nadzwyczajni kapelani szpitalni”.

Pogrzeb

13.1. Jakkolwiek pogrzeb jest okolicznością smutną dla bliskich i rodziny zmarłego, w planowaniu uroczystości pogrzebowych należy zachować przepisy sanitarne władz państwowych, także obowiązujące w przypadku osób zmarłych na choroby zakaźne. W uroczystości może zatem wziąć udział maksymalnie 5 osób z najbliższej rodziny zmarłego, nie licząc sprawujących kult religijny (kapłana, usługującego i organisty) oraz osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy. Kapłan powinien poprosić, by rodzina poinformowała innych o tym zarządzeniu, wynikającym z przepisów władz państwowych.

13.2. Zachęca się kapłanów do zaproponowania rodzinie zmarłego Mszy Świętej po ustaniu stanu epidemii albo np. w pierwszą rocznicę śmierci, podczas której, wraz z rodziną, bliskimi i wszystkimi zainteresowanymi będą mogli w spokojnych warunkach pomodlić się o jego zbawienie.

13.3. Pogrzeb należy ograniczyć do stacji w kościele oraz stacji przy grobie. Nie wolno w czasie stanu epidemii organizować modlitwy w domu oraz konduktu pogrzebowego na cmentarz.

13.4. W czasie stanu epidemii należy organizować Msze Święte pogrzebowe w kościołach. Do dn. 11 kwietnia 2020 roku można je odprawiać także w kaplicach – decyzja w tej sprawie należy do księdza proboszcza. W świątyni łatwiej zachować przepisy sanitarne oraz dopływ świeżego powietrza.

13.5. Wszelkie przemówienia powinny zostać wygłoszone jedynie na cmentarzu.

13.6. Przypominam o zakazie otwierania trumny, zarówno w świątyni, jak i na cmentarzu.

 

Dzieła chrześcijańskiej caritas

14.1. Jeszcze raz zwracam się do wszystkich o podjęcie duchowej krucjaty w intencji jak najszybszego opanowania szerzącej się epidemii. Z jeszcze większą gorliwością podejmujmy czyny wielkopostne: modlitwę, post i jałmużnę. O szczególnie intensywną modlitwę proszę koła różańcowe w naszych parafiach. (por. „Apel Biskupa Płockiego o modlitwę i wyobraźnię miłosierdzia w czasie Wielkiego Postu 2020” z dnia 20 marca 2020 roku).

14.2. Obecny czas jest weryfikacją autentyczności naszej troski o chorych, ubogich i starszych, do czego wzywa nas nieustannie papież Franciszek. Zwracam się z prośbą do wszystkich kapłanów, organizacji i stowarzyszeń katolickich dorosłych, aby mieli szeroko otwarte oczy miłosierdzia i, w miarę możliwości, pomagali w zakupach, codziennych potrzebach, zwłaszcza osobom chorym, cierpiącym, starszym oraz rodzinom wielodzietnym w ich domach.

14.3. Jeśli to możliwe, proszę o przekazanie w tym roku ofiar zebranych na kwiaty do Grobu Pańskiego lub innych środków parafialnych na dzieła miłosierdzia w danej wspólnocie.

14.4. Proszę księży, aby wystawili w kościołach przygotowane przez diecezjalną Caritas baranki wielkanocne, by wierni mogli je w swobodny sposób nabyć, a ofiarę za nie wrzucić do skarbon. Można poinstruować wiernych, by baranki zabrali także dla swoich sąsiadów, zwłaszcza ludzi starszych.

14.5. W szczególny sposób zwracam się do wspólnot parafialnych o pomoc osobom, które w wyniku obecnych zawirowań tracą pracę, by wesprzeć ich w poszukiwaniu nowych zajęć dla utrzymania rodziny.

 

Zarządzenia różne

15.1. Osoby, które są objęte kwarantanną, nie mogą uczestniczyć w liturgii i nabożeństwach w kościołach. W przypadku jakiejkolwiek posługi wobec tych osób konieczna jest zgoda władz sanitarnych oraz poinformowanie telefoniczne Kancelarii Kurii Diecezjalnej.

15.2. Zgodnie z Zarządzeniem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 roku proszę, by kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia dla indywidualnej modlitwy wiernych, także z wystawionym Najświętszym Sakramentem.

15.3. Apeluję do kapłanów i osób życia konsekrowanego, by zgodnie z prośbą abp. Stanisława Gądeckiego codziennie o godz. 20.30 odmawiali w kościołach różaniec w intencji chorych i opiekujących się nimi oraz służb medycznych, kończąc go antyfoną maryjną „Pod Twoją obronę” w intencjach Ojca świętego.

15.4. Podtrzymuję moją prośbę, by aż do odwołania wszystkie niedzielne Msze Święte były kończone śpiewem „Suplikacji”. W piątki okresu Wielkiego Postu można odprawiać Mszę Świętą w intencji ludzi chorych i opiekujących się nimi służb sanitarnych oraz o łaskę wyzwolenia świata od szerzącej się choroby [z formularza „Msza w jakiejkolwiek potrzebie”, nr 50, „Mszał Rzymski dla diecezji polskich”, wydanie II poszerzone, Poznań 2009, s. 169-170].

15.5. Przypominam wszystkim Księżom o obowiązku zachowywania rezydencji w parafiach. Wynika to nie tylko z przepisów władz, które proszą o pozostanie w domach, ale także z troski o zdrowie duchownych. Jeśli któryś z księży zachoruje, parafianie zostaną pozbawieni pomocy duchowej. Jedynym powodem wyjazdu z parafii mogą być ważne sprawy duszpasterskie.

15.6. Gdyby któryś z kapłanów lub jakaś osoba zatrudniona w kościele albo na plebanii dowiedziała się, że została zakażona, należy zachować przepisy sanitarne oraz niezwłocznie powiadomić o tym telefonicznie Kancelarię Kurii Diecezjalnej.

15.7. Uwzględniając kan. 944 §2 KPK, zarządzam, aby w czasie stanu epidemii nie organizować indywidualnych lub grupowych procesji z Najświętszym Sakramentem poza terenem kościelnym, na ulicach, w powietrzu czy na wodzie. To samo dotyczy Dróg Krzyżowych na ulicach miast i wsi oraz wychodzenia kapłanów z relikwiami lub figurami poza obręb placu kościelnego. Starajmy się zachować w tych dniach powagę modlitwy i rozumne traktowanie wiary katolickiej.

15.8. Należy ograniczyć kontakty osobiste w kancelarii parafialnej. Wiele spraw można załatwić telefonicznie lub mailowo.

15.9. W domach zakonnych i innych wspólnotach zamkniętych (np. Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, Dom Księży Emerytów w Płocku) we wszystkich celebracjach mogą uczestniczyć jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych. W organizowaniu celebracji Wielkiego Tygodnia należy stosować powyższe wskazania.

15.10. W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zachętą Ministerstwa Edukacji Narodowej do zdalnej pracy z uczniami, na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego aktualizowane są informacje o materiałach, z których mogą korzystać katecheci. W najbliższym czasie będzie możliwe pobranie w formie pdf podręczników do religii dla dzieci klas I-V, wydanych w Płockim Instytucie Wydawniczym.

15.11. Jeszcze raz wzywam wszystkich, zarówno duchownych, jak i świeckich, do unikania zabobonnego i magicznego podejścia do wiary w czasie pandemii. Zaczerpnijmy zdrową naukę o Bożym miłosierdziu z Pisma Świętego i Tradycji (por. „Zarządzenie Biskupa Płockiego w odpowiedzi na Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2020 roku”).

15.12. Apeluję do Księży Proboszczów, aby z uwagi na obecny czas pandemii z rozwagą podeszli do planowanych na ten rok prac inwestycyjnych i budowalnych w parafii, planując racjonalnie tegoroczne wydatki.

15.13. Zwracam się do Księży Dziekanów o pomoc w dotarciu z niniejszym zarządzeniem do wszystkich kapłanów w dekanatach.

15.14. W razie wątpliwości lub pytań należy kontaktować się z Kancelarią Kurii Diecezjalnej.

15.15. Zarządzenie obowiązuje do odwołania, jeśli nie zostanie wskazane inaczej.

 

Wszystkie powyższe zarządzenia służą roztropnej trosce o zbawienie oraz zdrowie i życie kapłanów i wiernych. W trudnym dla nas czasie pandemii szukajmy Boga nie tylko na modlitwie i w trosce o własne zbawienie, ale także w samarytańskiej pomocy drugiemu człowiekowi. Oddawajmy siebie i nasz los Bożej opatrzności: „W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś wszystko” (Jr 14,22).

Polecajmy się chętnie wstawiennictwu Salus Populi Masoviae – Zbawieniu Ludu Mazowsza, jak nazwał Matkę Bożą Czerwińską kard. Karol Wojtyła, oraz św. Stanisława Kostki, który wiele razy chronił nasz lud od zarazy.

 

Przez ich orędownictwo wypraszam potrzebne łaski dla właściwego i owocnego przeżycia obchodów paschalnych i wszystkim Diecezjanom z serca błogosławię: w imię + Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego.

 

Płock, dnia 26 marca 2020 roku

Nr 723 / 2020

† Piotr Libera

Biskup Płocki

 

Ks. Piotr Grzywaczewski

Kanclerz

 

za diecezjaplocka.pl

Tekst zarządzenia w Okólniku 12/2020 w formacie PDF (strona diecezji płockiej)

 

 

25 marca 2020 r.

DYSPENSA BISKUPA PŁOCKIEGO Z DNIA 25 MARCA

 

W związku z wprowadzonym w dniu 20 marca br. stanem epidemii w Polsce oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedłużam do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego 12 kwietnia br. włącznie, dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, dla wszystkich wiernych Diecezji Płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz podejmowały dzieła miłosierdzia. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Proszę ponadto, aby w miarę możliwości organizować transmisje z parafialnych celebracji liturgicznych. Podobnie proszę o stworzenie możliwości uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem diecezjalnych lub parafialnych środków komunikacji elektronicznej. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcam do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski episkopat.pl. Jednocześnie informuję, że liturgia Triduum Sacrum z Jasnej Góry będzie transmitowana w telewizji publicznej.

W tym trudnym czasie proszę wszystkich drogich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o modlitwę za osoby dotknięte epidemią koronowirusa, za wszystkich, którzy chorym pomagają – lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne oraz za przedstawicieli władz podejmujących trudne decyzje zmierzające do zwalczenia pandemii. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Miłosiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek panującej epidemii.

 

Płock, dnia 25 marca 2020 r.
Nr 722/2020

† Piotr Libera
Biskup Płocki

 

24 marca 2020 r.

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

 

Z pasterskim błogosławieństwem,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku

 

za: episkopat.pl

Komunikat przewodniczącego KEP w formacie PDF (strona diecezji płockiej)

 

23 marca 2020 r.

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z apelem Ojca Świętego Franciszka

O modlitwę w południe, w środę 25 marca, w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych – poprosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Jest to odpowiedź na prośbę Papieża Franciszka, który w minioną niedzielę apelował o modlitwę w południe tego dnia.
Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Zachęcam wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.

Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony.

 

Wszystkich pasterzy i wiernych zapewniam o mojej duchowej łączności i modlitwie,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

Warszawa, dnia 23 marca 2020 roku

 

za: www.episkopat.pl

Komunikat przewodniczącego KEP w formacie PDF (strona diecezji płockiej)

 

12 marca 2020 r.

DYSPENSA BISKUPA PŁOCKIEGO Z DNIA 12 MARCA

 

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca br., mając na uwadze obecne zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

1) osobom w podeszłym wieku,

2) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

3) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

4) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam również do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Apelując o roztropność, odpowiedzialność oraz zachowanie i pielęgnowanie spokoju, przypominam też duszpasterzom o obowiązku skrupulatnego przestrzegania w sprawach kultu Bożego w obecnym czasie, wytycznych przekazanych przez Radę Stałą Konferencji Episkopatu Polski w dniu 12 marca br. oraz wcześniejszych sugestii Przewodniczącego Episkopatu Polski – ks. abpa Stanisława Gądeckiego.

 

Płock, 12 marca 2020 r.

 

† Piotr Libera

Biskup Płocki

 

Wielki Post nadal trwa

W związku z szalejącą na całym świecie epidemią, tegoroczny Wielki Post ma wyjątkowy charakter, to czas ograniczonych kontaktów z innymi, czas na refleksję w obliczu niepewności jutra i niebezpieczeństwa śmierci, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia nad tajemnicą Bożej miłości. Dobrze wykorzystajmy ten wyjątkowy Wielki Post, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i prawdziwie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego.

Pomocą w owocnym przeżywaniu tego szczególnego czasu będą transmitowane przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej nauki rekolekcyjne z naszego kościoła w dniach 23-25 marca tj. najbliższy poniedziałek, wtorek i środę o godz. 18.00, które będzie głosił ks. Paweł Czarnecki wicedyrektor KRDP.

Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu.

Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem i postępowaniem.

 

 

APEL BISKUPA PŁOCKIEGO O MODLITWĘ I WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA W CZASIE WIELKIEGO POSTU 2020

 

Kochani Diecezjanie!

 

 1. Po głębokim namyśle i wysłuchaniu głosu mojej Rady Społecznej, której celem jest refleksja nad aktualnymi problemami życia Polaków w świetle Ewangelii, podjąłem decyzję o skierowaniu do Was serdecznego Apelu na tegoroczny Wielki Post. Jak dobrze wiecie, jest on dla katolików, ale także dla wyznawców innych religii i wielu ludzi dobrej woli na całym świecie, okresem żarliwej modlitwy i wzmożonej solidarności w obliczu kryzysu sanitarnego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, który wywołuje chorobę, określaną technicznym terminem COVID-19. Kolejne kraje dotknięte są poważnymi konsekwencjami medycznymi i społecznymi, wynikającymi z trudności w zapobieganiu przenoszenia się tego wirusa i prowadzeniu skutecznej profilaktyki. Dziś sens tych wydarzeń jest jeszcze przed nami ukryty, niektórym jak narodowi wybranemu na pustyni zdarza się pytać, wystawiając dobrego Boga na próbę: „Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie?”. Mimo to, my, jako ludzie wiary, wyrażamy za św. Pawłem głębokie przekonanie, że „nadzieja Chrystusowa zawieść nas nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” [Rz 5, 5].

 

 1. Chwile takie jak obecna uświadamiają nam kruchość naszej egzystencji, wartość wzajemnego wsparcia i duchowej bliskości oraz – jak śpiewaliśmy w dzisiejszym Psalmie – potrzebę klęknięcia „przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku”. Pobudzają nas one także do wdzięczności – wdzięczności wszystkim, którzy kompetentnie i z narażeniem własnego życia stają w pierwszym szeregu zmagań z wirusem i jego skutkami: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, sanitariuszom, pracownikom inspekcji sanitarnych i ochrony zdrowia oraz farmaceutom, a także władzom porządkowym i tym osobom życia publicznego, które z oddaniem służą dobru wspólnemu.

 

 1. W tym szczególnym Wielkim Poście wszyscy czujemy się jedną, wielką rodziną, zatroskaną o życie i zdrowie każdego człowieka na różnych szerokościach geograficznych. Łączymy się duchowo z krajami Europy i świata, których mieszkańcy cierpliwie znoszą trudności zdrowotne i społeczne, wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nasza szczególna pamięć modlitewna biegnie do Rzymu i Stolicy Świętej, z którą Polacy zawsze żyli w serdecznej jedności, a przede wszystkim do umiłowanego Ojca Świętego Franciszka w dniach siódmej rocznicy Jego wyboru na Tron Piotrowy, aby Bóg, przez wstawiennictwo Maryi – Salus Populi Romani, roztoczył nad całym światem swoją szczególną pomoc i pozwolił wszystkim wyznawcom Chrystusa przygotować się i głęboko przeżyć nadchodzące Święta Paschalne.

 

 1. W tym duchu proszę całą wspólnotę wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli naszej Diecezji, abyśmy z wiarą, spokojem i roztropnością odpowiadali na niebezpieczeństwo, o którym z wielkim zaangażowaniem informują media i którego uczestnikami stali się już niektórzy nasi bracia i siostry. Zachowanie właściwych reguł higienicznych i zdrowego rozsądku powinny motywować ludzi wierzących do podejmowania dzieł miłosierdzia oraz respektowania zaleceń władz i służb sanitarnych. W Roku św. Jana Pawła II możemy jeszcze bardziej uświadomić sobie wagę jego proroczych słów o „wyobraźni miłosierdzia”, której przejawem jest „nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr” (Novo millennio ineunte, nr 50). Apeluję więc o taką postawę pomocy i gotowości, zwłaszcza wobec ludzi starszych, chorych, cierpiących. Spróbujmy jeszcze bardziej przeżyć sąsiedzką solidarność przez najprostsze gesty życzliwości i zainteresowania. Zadbajmy o to, by „jeden drugiego brzemiona nosił” (Ga 6,2) w miejscach pracy i codziennych okolicznościach życia. Szczególną opieką otoczmy dzieci i młodzież. Uczmy ich odpowiedzialności i wrażliwości na krzywdę i cierpienie.

 

 1. Zwracam się do Was, moi Kochani Diecezjanie, kapłani, klerycy, siostry zakonne, siostry i bracia świeccy o podjęcie duchowej krucjaty w intencji jak najszybszego opanowania szerzącego się zła. Z jeszcze większą gorliwością spełniajmy wielkopostne uczynki: modlitwę, post i jałmużnę. Jeszcze bardziej żarliwie odprawiajmy w tej intencji Drogi Krzyżowe w naszych kościołach i rodzinach. Z jeszcze żywszym zapałem śpiewajmy Gorzkie żale i jeszcze ufniej wznośmy głos do Pana w godzinie Miłosierdzia, odmawiając Koronkę.

 

 1. Mając na uwadze dobro duchowe powierzonego mi ludu, zwracam się o rzetelne wypełnienie następujących wskazań:
 1. Kapłanów diecezji proszę, aby niedzielne Msze Święte w Wielkim Poście kończono śpiewem Suplikacji, a w piątki tego okresu odprawiano Mszę Świętą w intencji ludzi chorych i opiekujących się nimi służb sanitarnych oraz o łaskę wyzwolenia świata od szerzącej się choroby [z formularza Msza w jakiejkolwiek potrzebie, nr 50, Mszał Rzymski dla diecezji polskich, wydanie II poszerzone, Poznań 2009, s. 169”-170”].
 2. Liczę na to, że w ostatni piątek Wielkiego Postu, jeśli okoliczności na to pozwolą, zostaną odprawione Drogi Krzyżowe po ulicach naszych parafii z modlitwą o Boże Miłosierdzie dla świata i ludzkości, dotkniętej chorobą i cierpieniem.
 3. Zalecam także, by w codziennej Modlitwie wiernych, podczas wszystkich Mszy Świętych, umieszczać wezwanie za chorych oraz opiekujących się nimi o wytrwałość i ufność w Bożą pomoc.
 4. Stowarzyszenia i organizacje religijne Diecezji Płockiej, a zwłaszcza Akcję Katolicką, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i koła różańcowe proszę o mobilizowanie członków do modlitwy, a także, jeśli będzie taka konieczność, organizowanie codziennej pomocy i opieki osobom starszym i cierpiącym w domach.

 

 1. Z sercem pełnym ufności w słowa Jezusa Chrystusa, który zapewnia nas w dzisiejszej Ewangelii: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło”; z głęboką wiarą, że przeprowadzi On nas bezpiecznie przez pustynię do chwały zmartwychwstania; pomny wreszcie na niezłomną posługę mojego Błogosławionego Poprzednika Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, który nawet w czasie wojen i trudności nie opuścił swojej owczarni, upraszam o Boże Miłosierdzie „dla nas i całego świata”.

 

Płock, dnia 10 marca 2020 r.

† Piotr Libera

Biskup Płock

 

Zarządzenie:

Apel Biskupa Płockiego należy odczytać w ramach kazania podczas wszystkich Mszy Świętych w niedzielę, 15 marca 2020 roku, w kościołach i kaplicach na terenie diecezji płockiej. Jeśli w dniu tym odbywałyby się rekolekcje wielkopostne, słowo wolno odczytać na zakończenie Drogi Krzyżowej w piątek 20 marca br.

 

Płock, dnia 10 marca 2020 r.

† Mirosław Milewski

Wikariusz Generalny