Formalności związane z Sakramentem Chrztu Świętego

Uroczysty Chrzest zbiorowy jest udzielany w II i IV niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10.00.

W święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc uroczysty chrzest udzielany jest na Mszy św. o godz. 11.30.

 

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego dziecka:
 • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka – oryginał
 • Odpis skrócony aktu ślubu kościelnego rodziców dziecka
 • Świadectwa moralności rodziców chrzestnych – wydawane w parafii ich zamieszkania
 • Potwierdzenie uczestnictwa rodziców i chrzestnych w naukach przed chrztem

 

Jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania.

Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego „rezerwowania” terminu chrztu.

Zapisu do Księgi chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w kancelarii parafialnej przed udzieleniem chrztu.

Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.

 

Więcej na ten temat Sakramentu Chrztu Świętego można przeczytać w zakładce Sakramenty

 

Formalności związane z Sakramentem Małżeństwa

 
Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa, składane w kancelarii parafialnej:
 • Aktualne świadectwa chrztu (ważne 3 miesiące, licząc do daty ślubu) wydane przez parafię, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, dodatkowo należy przynieść zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której ono się odbyło
 • Dowody osobiste
 • Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub akt ślubu cywilnego
  UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach urzędowych (imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w urzędzie państwowym lub kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).
 • Świadectwa ukończenia nauk przedślubnych, (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
 • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, a wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 2,5 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).
W dniu ślubu, 15 min przed rozpoczęciem uroczystości narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa – wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami ze spowiedzi.

 

 

Formalności związane z pogrzebem katolickim

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej. 

 

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:
 • Akt zgonu z USC
 • Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych (spowiedzi, komunii św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
 • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, potrzebna jest zgoda z parafii miejsca zamieszkania i informacja o zmarłym udzielona przez najbliższą rodzinę