Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 21 stycznia 2024 r.

Ogłoszenia 21 stycznia 2024 r.

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

21 stycznia 2024 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Niedzielna liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń”.

 

  1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ustanowioną przed pięciu laty Niedzielę Słowa Bożego. Jest to może inspiracja do częstszego sięgania po słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia. Zachęcamy również do uczestnictwa w spotkaniach parafialnego kręgu biblijnego prowadzonego przez ks. Pawła, które odbywa się w każdy piątek w domu parafialnym Katolik o godz. 18.30.

 

  1. W czwartkowe święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła Narodów, zakończy się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy nieustannie o modlitwie w tej intencji i starajmy się budować jedność w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, zakładach pracy, w całym naszym narodzie.

 

  1. Trwają duszpasterskie odwiedziny kolędowe rodzin naszej parafii. Plan kolędy jest wywieszony w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii.

 

Kolęda 22-27 stycznia 2024 r.

22 stycznia 2024 r.
poniedziałek
  17 Stycznia 1 i 3 g. 15.00 1 ks.
  Osiedle Uł. Leg. /dawne Świerczewskiego/ g. 15.00 1 ks.
  17 stycznia od 5 do 54 g. 15.00 2 ks.
       
23 stycznia 2024 r.
wtorek
  17 Stycznia 23a i 29 g. 15.00 1 ks.
  17 Stycznia 19b i 21b g. 15.00 1 ks.
  17 stycznia 31 i 33 g. 15.00 1 ks.
  Małgorzacka g. 15.00 1 ks.
       
24 stycznia 2024 r.
środa
Wyzwolenia 4, 6, 6a g. 15.00 1 ks.
  Wyzwolenia 6 b, Piłsudskiego i Hallera g. 15.00 1 ks.
  Okrzei 1, 2, 3 i 5 g. 15.00 1 ks.
  Partyzantów g. 14.00 1 ks.
       
25 stycznia 2024 r.
czwartek
  Wyzwolenia 7, 7a i 8 g. 15.00 1 ks.
  Kilińskiego numery parzyste oraz 3 i 7 /jeden ksiądz zaczyna od 3, a drugi od 7/ g. 15.00 2 ks.
  17 stycznia bloki poniemieckie g. 15.00 1 ks.
       
26 stycznia 2024 r.
piątek
Herberta /najpierw domki jednorodzinne, potem bloki/ g. 15.00 1 ks.
Wiklinowa i Powstańców Warszawskich g. 15.00 1 ks.
  Sierakowskiego g. 15.00 2 ks.
       
27 stycznia 2024 r.
sobota
  Sienkiewicz numery parzyste i nr 3 g.   9.00 2 ks.
  Sienkiewicz numery nieparzyste g. 15.00 2 ks.