Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 5-11 maja 2024 r.

Intencje 5-11 maja 2024 r.

NIEDZIELA, 5 maja 2024 r.

  7.00 Za parafian.
  8.30 + Stanisław Komorowski / z okazji imienin/ i Jan Komorowski – 50 r. śm.
10.00 + Halina Noremberg – 24 r. śm., Stanisława, Marian i Andrzej Noremberg oraz Wiesława Chrzanowska.
11.30 1. + Stanisława i Stanisław Tatkowscy, Barbara, Marian i Sławomir Piątkowscy oraz Wanda Niekraś.

2. + Kazimierz Kurnikowski oraz rodzice Marianna i Józef Majewscy.

16.00 1. + Jacek Szczygielski – 3 r. śm.

2. + Alfred Jakubowski – 6 r. śm.

18.00 + Zbigniew Gorlewski – 1 r. śm.

 

PONIEDZIAŁEK, 6 maja 2024 r.

  6.30 Dziękczynna od Barbary Kołakowskiej i Marii Orzoł za wszystkie otrzymane łaski oraz o zbawienie dla dusz w czyśćcu cierpiące.
  7.00 + Waldemar Kowalski.
  8.30 1. + Agnieszka Pawelec-Smolińska – od ucz. pog. – następna 26 czerwca godz. godz. 8.30.

2. O Boże błogosławieństwo i szczęśliwą operację dla Sławomira Hetmańskiego.

18.00 + Franciszek Milewski – 2 r. śm. i rodziny Milewskich i Pawłowskich.

 

WTOREK, 7 maja 2024 r.

  6.30 + Weronika Knyżewska – od ucz. pog. – następna 24 czerwca godz. 6.30.
  7.00 + rodzice Zofia i Stanisław Górscy oraz brat Waldemar Górski.
  8.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 W int. Szkoły Nowej Ewangelizacji.

 

ŚRODA, 8 maja 2024 r.

  6.30 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Stanisławy.
  7.00 + Stanisław Cybulski – z okazji imienin.
  8.30 + Halina Jaroszek – 16 r. śm. oraz Stanisław, Stanisława i Edward Jaroszek
18.00 1. + Jan Rogowski – 32 r. śm.

2. Za Ojczyznę.

 

CZWARTEK, 9 maja 2024 r.

  6.30 + Zofia Krzemińska – od ucz. pog. – następna 25 czerwca godz. 6.30.
  7.00 + Małgorzata Malinowska – Paczyńska – int. od sędziów i pracowników Sądu Rejonowego w Ciechanowie.
  8.30  + Stefania Płócienniczak – 3 r. śm.
18.00 + Stanisław Kanclerz oraz Helena i Stanisław Szczypińscy.

 

PIĄTEK, 10 maja 2024 r.

  6.30 + Stanisław Włodkowski – od ucz. pog. – następna 25 czerwca godz. 7.00.
  7.00 + Teresa Kowalska – od ucz. pog. – następna 26 czerwca godz. 6.30.
  8.30 + Anna i Stanisław Klimek oraz ich rodzice i rodzeństwo.
18.00 + Stanisław Rutkowski.

 

SOBOTA, 11 maja 2024 r.

  6.30 + Kazimierz Janiszewski – 7 r. śm.
  7.00 + Zofia i Stanisław Klepańscy – z okazji imienin.
  8.30 + Helena Miazek – 45 r. śm oraz Piotr i Alina Ziarkiewicz.
16.00 Ślub.
17.00 Ślub.
18.00 + Stanisław Żmijewski – 26 r. śm.