Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 2-8 czerwca 2024 r.

Intencje 2-8 czerwca 2024 r.

NIEDZIELA, 2 czerwca 2024 r.

  7.00 1. + Irena i Andrzej Sokołowscy oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

2. za parafian.

  8.30 + Anna i Stanisław Niedźwieccy.
10.00 + Halina Kierzkowska – 15 r. śm. i jej rodzice Leokadia i Kazimierz.
11.30 1. + Jadwiga – 25 r. śm. i Wacław Kozłowscy oraz Eugeniusz Kozłowski.

2. + rodzice Irena i Witold Estkowscy i ich synowie; Wojciech i Andrzej oraz Stanisława Kędzierska.

16.00 1. + rodzice Regina i Roman Mantaj oraz Kazimierz i Artur Mantaj.

2. + Roman Zawistowski – 2 r. śm.

18.00 1.+ Irena-Ewa Bobis, rodzice Janina i Mieczysław Mąkowscy oraz Helena i Stanisław Bobis.

2. + Henryk Cejmerowski – 29 r. śm. i jego rodzice.

 

PONIEDZIAŁEK, 3 czerwca 2024 r.

  6.30 1.+ Urszula Szulińska – od ucz. pog.

2.+ Urszula Szulińska – od ucz. pog. – następna 19 lipca godz. 6.30.

  7.00 + Halina Mijakowska – od ucz. pog. – następna 22 lipca godz. 6.30.
  8.30 + Jan i Anna.
17.00 Bierzmowanie.

 

WTOREK, 4 czerwca 2024 r.

  6.30 + Andrzej Zmorzyński – od ucz. pog. – następna 22 lipca godz. 7.00.
  7.00 + Jadwiga i Antoni oraz Szczepan i Janusz Kraszewscy.
  8.30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Huberta Hetmańskiego z okazji urodzin.
18.00 + Jadwiga i Hilary Płoscy ora Halina Płoska.

 

ŚRODA, 5 czerwca 2024 r.

  6.30 + Roman Grabiński – od ucz. pog. – następna 23 lipca godz. 6.30.
  7.00 + Zbigniew Pawlak – od ucz. pog. – następna 23 lipca godz. 7.00.
  8.30 + Józef Mościcki, Halina i Alfred Ślubowscy, Kazimierz Grzankowski i rodzina Świtalskich.
18.00 + Regina – 6 r. śm., Tadeusz i Jerzy Borowi oraz Grażyna Rogulska.

 

CZWARTEK, 6 czerwca 2024 r.

  6.30 + Teresa Olszewska – od ucz. pog.
  7.00 + Henryka i Eugeniusz Janiszewscy oraz Ryszard Rebeliński.
  8.30 + Kazimiera i Henryk Rapkiewicz.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcza i księży wikariuszy: ks. Piotra, ks. Michała i ks. Pawła z okazji kolejnych rocznic święceń kapłańskich.

 

PIĄTEK, 7 czerwca 2024 r.

  6.30 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Ireny i Krzysztofa Bogdanowicz z prośba o dalsze błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Jubilatów i ich dzieci.
  7.00 + Małgorzata Malinowska-Paczyńska – intencja od sędziów i pracowników Sądu Rejonowego w Ciechanowie.
  8.30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Aldony Hetmańskiej z okazji urodzin.
18.00 + Stanisław i Zofia Leśniewscy.

 

SOBOTA, 8 czerwca 2024 r.

  6.30 + Stanisław Sadowski – 4 r. śm.
  7.00 + Adam Dobrowolski – 3 r. śm.
  8.30 + Elżbieta Piekarska – 15 r. śm.
17.00 Ślub.
18.00 + Jan Wilga – 19 r. śm. oraz Stanisława i Jerzy oraz Piotr Kadłubek.