Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 5 marca 2023 r.

Ogłoszenia 5 marca 2023 r.

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

5 marca 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Co roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu czytamy fragment Ewangelii o przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa i pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.

 

  1. Dziś o godz. 17.30 gorzkie żale, natomiast w piątek nabożeństwo drogi krzyżowej o godz. 17.00. Znajdźmy czas, by uczestniczyć w tych nabożeństwach, by dzięki nim głębiej przeżywać tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej rozumieć Jego nieskończoną miłość do każdego z nas.

 

  1. Wielkopostne rekolekcje, które rozpoczniemy za dwa tygodnie 19 marca pomogą nam w podejmowaniu wysiłku przemiany życia i dobrego przygotowania się do przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

  1. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Przy krzyżu na zewnątrz kościoła można jak co roku złożyć ofiarę na cele misyjne.

 

  1. W diecezji płockiej jest 30 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Wśród nich jest dwóch naszych parafian: Pan Norbert Człapski i Pan Michał Grzywacz. Upoważnienia do pełnienia tej posługi wręczył im 26 lutego br. biskup pomocniczy Mirosław Milewski, po rekolekcjach, które odprawili w Ośrodku Caritas Diecezji Płockiej w Popowie. Przyjęcie upoważnień było poprzedzone odpowiednim przygotowaniem teologicznym. Aktualnie w naszej parafii mamy 4 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Oprócz nowych posługę tę od wielu lat pełnią: Pan Ryszard Wesołowski i Pan Roman Kochański.
    W diecezji płockiej jest obecnie 145 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Pierwsi zostali ustanowieni w 1998 r. Ich posługę w naszej diecezji reguluje między innymi dokument 43. Synodu diecezji płockiej – „Instrukcja o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej”. Patronem szafarzy jest bł. ks. Michał Sopoćko, spowiednik i duchowy kierownik św. s. Faustyny Kowalskiej.

 

  1. Pod chórem można nabywać czekoladowe baranki wielkanocne z których dochód będzie przeznaczony na działalność charytatywną Caritas Diecezji Płockiej.

 

  1. Akcja Katolicka zaprasza na prelekcję ks. prał. Ireneusza Wrzesińskiego pt. „Dlaczego cierpienie i śmierć?” w dniu 12 marca 2023 r. /niedziela/ o godz. 11.15, która odbędzie się w Domu Parafialnym „Katolik”.

 

  1. Organizujemy jednodniową pielgrzymkę autokarową do Świnic Warckich i Brdowa. W programie wizyta w miejscu urodzin i chrztu św. s. Faustyny Kowalskiej oraz udział w nabożeństwie Zawierzenia pod płaszczem Maryi z Guadelupe. Koszt pielgrzymki wraz z obiadem to 180 zł. Termin – 6 maja. Zapisy w kancelarii lub u ks. Michała.