Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 2 lipca 2023 r.

Ogłoszenia 2 lipca 2023 r.

TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

2 lipca 2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, dla naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.

 

  1. Nie zapominajmy o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

 

  1. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.

 

  1. W czwartek zapraszamy po Mszy św. wieczorowej na comiesięczną adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez Odnowę w Duchu Świętym w intencji kapłanów oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.