Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 17 września 2023 r.

Ogłoszenia 17 września 2023 r.

24 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

17 września 2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dzisiaj o godz. 16.00 będzie pierwsze spotkanie dla uczniów klas II szkół ponadpodstawowych i osób starszych, którzy w tym roku szkolnym pragną przyjąć sakrament bierzmowania.

 

  1. Dzisiejsza niedziela poświęcona jest środkom społecznego przekazu. Media, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów. Zadbajmy też o to, aby właściwie korzystało z nich młode pokolenie.

 

Zgodnie z decyzją ks. biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego, we wszystkich kościołach naszej diecezji, odbywa się dzisiaj zbiórka ofiar do puszek, które będą przeznaczone na bieżącą działalność Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

 

  1. Dzisiaj przypada też rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku – w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej ojczyzny na Wschodzie.

 

  1. Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Prosimy, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcamy, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej przyjaźni z Bogiem. Jest wiele propozycji, choćby działające u nas koła i organizacje katolickie np.: schola, Liturgiczna Służba Ołtarz, Akcja Katolicka, Szkoła Nowej Ewangelizacji, chór parafialny, koła różańcowe i inne. Zapraszamy.

 

  1. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, to jest jutro, przypada uroczystość Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski, głównego patrona naszej diecezji i patrona polskiej młodzież. Święto to ukazuje nam postać młodego człowieka, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom otoczenia, w którym przebywał. Na świąteczną Mszę Świętą w naszym kościele o godz. 18.00. zapraszamy dzieci i młodzież.

 

  1. 6. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 będzie spotkanie dla uczniów klas IV przygotowujących się w tym roku szkolnym do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych.

 

  1. Za dwa tygodnie, 1 października ks. Piotr wraz z Kołami Różańcowymi organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę . Zapisów można dokonywać w kancelarii parafialnej.