Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 24-30 września 2023 r.

Intencje 24-30 września 2023 r.

NIEDZIELA, 24 września 2023 r.

  7.00 1.+ Krzysztof Sosnowski – 14 r. śm. i Anna Ażgin w 9 r. śm.

2.+ Janina Bieranowska – 7 r. śm.

  8.30 + Bogdan i Tadeusz Kowalscy – 3 r. śm.
10.00 Za parafian /chrzty/.
11.30 1. + Marianna, Klemens, Krystyna i Marian Kołakowscy.

2. + Hanna i Apolinary Margiel i ich rodzice i rodzeństwo.

16.00 + Tomasz-Andrzej Klonowski – 4 r. śm., jego rodzice Tomasz i Antonina, Małgorzata i Danuta Klonowskie oraz Czesława i Ryszard Sawiccy.
18.00 + Jan Cioch – 34 r. śm. i jego rodzice Stanisława i Stanisław.

 

PONIEDZIAŁEK, 25 września 2023 r.

  6.30 + Władysława Niekraś – od ucz. pog.
  7.00 + Jan Jankowski – od ucz. pog. – następna 19 października godz. 6.30.
  8.30 + Krystyna Bońkowska – od ucz. pog.
18.00 W int. obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz o Boże błogosławieństwo dla obrońców życia i ks. opiekuna wspólnoty.

 

WTOREK, 26 września 2023 r.

  6.30 + Kazimierz Miłoszewski, Zofia i Wiesław Komorowscy oraz Genowefa Komorowska.
  7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
  8.30 O łaskę zdrowia i dar życia dla Agnieszki i Tomasza.
18.00 + Marian, Halina i Adam Więckowski.

 

ŚRODA, 27 września 2023 r.

  6.30 + Czesław Chmura.
  7.00 + Adam Stryjewski.
  8.30 + Waldemar Reszka oraz Zofia i Stanisław Górscy.
18.00 + Eugeniusz Ożarowski – od ucz. pog. – następna 13 października godz. 18.00.

 

CZWARTEK, 28 września 2023 r.

  6.30 + Janusz Zadrożny – od ucz. pog. – następna 24 października godz. 6.30.
  7.00 + Czesław Chmura – od dyrekcji i pracowników Szkoły nr 2.
  8.30 + Teresa, Anna i Józef Pawelec, Zofia i Franciszek Uzarscy, Agnieszka Kolasa, Paweł, Maria, Wiktor i Bronisław-Adolf Kolasa oraz ofiary rzezi wołyńskiej.
18.00 + Jan Króliczak.

 

PIĄTEK, 29 września 2023 r.

  6.30 + Roman i Olimpia.
  7.00 + Michał Czajkowski.
  8.30 + Ryszard – 13 r. śm. i Aniela Czapliccy.
18.00 + Jadwiga Tetkowska.

 

SOBOTA, 30 września 2023 r.

  6.30 + Tadeusz Wojciechowski.
  7.00 + Michał Dubełek – z okazji imienin.
  8.30 + Regina – 33 r. śm. i Stanisław oraz Antoni Perzanowscy.
18.00 + Mirosława, Krystyna i Józef Kucińscy, Karol i Leokadia Dębscy oraz Marianna Muzińska.