Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 21-27 maja 2023 r.

Intencje 21-27 maja 2023 r.

NIEDZIELA, 21 maja 2023 r.

  7.00 Za parafian.
  8.30 1. + Stanisława – 4 r. śm. i Mieczysław Motaccy.

2. + Daniel Świtalski – 4 r. śm.

10.00 + Mirosław Obidziński – 1 r. śm., Antoni i Jadwiga Wójciccy oraz Alina Sapińska.
11.30 1. + Piotr Kadłubek – 2 r. śm. oraz Jan, Stanisława i Jerzy Wilga.

2. + Adam Ignatowski – 6 r. śm.

16.00 + Zofia i Franciszek Jankowscy, Tadeusz i Henryka Szymańscy oraz dziadkowie z obojga stron.
18.00 + rodzice Jadwiga i Hilary Płoscy oraz Halina Płoska.

 

PONIEDZIAŁEK, 22 maja 2023 r.

  6.30 + Waldemar Reszka – od ucz. pog. – następna 10 lipca godz. 6.30.
  7.00 + Edward Myśliński – od ucz. pog. – następna 10 lipca godz. 7.00.
  8.30 + Michał Sobkiewicz.
18.00 + Jerzy Piwnicki – 2 r. śm.

 

WTOREK, 23 maja 2023 r.

  6.30 + Beata Żórawska – od ucz. pog. – następna 11 lipca godz. 6.30.
  7.00 + Maria Piotrowska – od ucz. pog. – następna 11 lipca godz. 7.00.
  8.30 + Danuta Moszczyńska – 3 r. śm.
18.00 + Jolanta Kamińska – 6 r. śm.

 

ŚRODA, 24 maja 2023 r.

  6.30 + Józef Pszczółkowski – od ucz. pog. – następna 12 lipca godz. 6.30.
  7.00 + Lucyna Banasiak – od ucz. pog. – następna 12 lipca godz. 7.00.
  8.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Małgosi Hetmańskiej z okazji 11 rocznicy urodzin.
18.00 + Anna Chrostkowska w kolejną rocznice śmierci.

 

CZWARTEK, 25 maja 2023 r.

  6.30 + Janina Jankowska – od ucz. pog. – następna 13 lipca godz. 6.30.
  7.00 + Andrzej Cichowski – int. od żony i brata Krzysztofa.
  8.30 + Za dwójkę dzieci zmarłych przed urodzeniem.
18.00 W int. obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz o Boże błog. dla obrońców życia i ks. opiekuna wspólnoty.

 

PIĄTEK, 26 maja 2023 r.

  6.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
  7.00 + Halina i Czesław Macul.
  8.30 + Bolesław Grosz – 33 r. śm. i jego rodzice Walentyna i Stanisław.
18.00 + Stanisława – 24 r., Józef, Kazimierz, Elżbieta, Feliks i Marianna Basteccy.

 

SOBOTA, 27 maja 2023 r.

  6.30 + Władysława Niekraś – od ucz. pog. – następna 13 lipca godz. 7.00.
  7.00 + Teresa Statkiewicz – od ucz. pog. – następna 14 lipca godz. 6.30.
  8.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla uczestników pielgrzymki szlakiem ziemi sandomierskiej.
12.30 I Komunia dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
13.00 Rozpoczęcie sezonu motocyklowego /Msza św. przy pomniku św. Jana Pawła II/.
17.00 Ślub.
18.00 + Roman i Grażyna Adamscy oraz Adam Adamski.