Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 16-22 lipca 2023 r.

Intencje 16-22 lipca 2023 r.

NIEDZIELA, 16 lipca 2023 r.

  7.00 Za parafian.
  8.30 + rodzice Halina Sikorska – 5 r. śm. oraz Romuald Sikorski – 9 r. śm.
10.00 + Piotr Cegielski – 4 r. śm. oraz rodzice Czesław i Stanisława Cegielscy.
11.30 + Jadwiga, Józef i Tadeusz Kuczyńscy.
16.00 + Kazimiera i Feliks Tyszkiewicz.
18.00 + Wiktoria i Czesław Jankowscy.

 

PONIEDZIAŁEK, 17 lipca 2023 r.

  6.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
  7.00 + Ryszard Brzuzkiewicz – od ucz. pog. – następna 12 września godz. 7.00.
  8.30 + Jadwiga Tyszkiewicz oraz Genowefa i Jan Tyszkiewicz.
18.00 + Zdzisław Karaszewski – 3 r. śm. oraz rodziny Sobolewskich, Tadrzak i Kwiatkowskich.

 

WTOREK, 18 lipca 2023 r.

  6.30 + Jan Jankowski – od ucz. pog. – następna 7 września godz. 6.30.
  7.00 + Janusz Zadrożny – od ucz. pog. – następna 11 września godz. 7.00.
  8.30 + Regina i Kazimierz oraz Andrzej i Cezary Boniewscy i Anna Chudzik – 1 r. śm.
18.00 + Sławomir Zuchora – 10 r. śm.

 

ŚRODA, 19 lipca 2023 r.

  6.30 + Krystyna Bońkowska – od ucz. pog. – następna 12 września godz. 6.30.
  7.00 + ks. Tadeusz Niestępski.
  8.30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Barbary Klonowskiej z okazji 80 rocznicy urodzin.
18.00 O błogosławieństwo Boże, światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Boże prowadzenie dla Odnowy w Duchu Świętym i księdza opiekuna Michała.

 

CZWARTEK, 20 lipca 2023 r.

  6.30 + Stanisław, Władysława i Teresa Krętkowscy.
  7.00 + Czesław Jurowski z okazji imienin.
  8.30 + Kazimierz Stolarczyk – 3 r. śm.
18.00 + Czesław i Krzysztof Pawłowscy.

 

PIĄTEK, 21 lipca 2023 r.

  6.30 + Teresa Banasiak – od ucz. pog.
  7.00 + Jarosław Zębala – od ucz. pog. – następna 12 września godz. 8.30.
  8.30 + Krystyna, Wacław i Sławomir Chmielewscy.
18.00 + Adam – 16 r. śm. i Krzysztof Milewscy.

 

SOBOTA, 22 lipca 2023 r.

  6.30 + Tadeusz Wojciechowski – od ucz. pog.
  7.00 + Barbara Miś z okazji rocznicy śmierci.
  8.30 O błogosławieństwo Boże dla brata.
18.00 + Czesław i Wiktoria Konopa.