Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 18 września 2022 r.

Ogłoszenia 18 września 2022 r.

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

18 września 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dzisiaj przypada uroczystość Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży oraz głównego patrona Polski i patrona diecezji płockiej. Naszą modlitwą otaczamy młode pokolenie, aby wzrastało w wierze i bliskości Pana. Po Mszy św. chętni będą mogli oddać cześć relikwiom św. Stanisława.

 

  1. Dziś przypada także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą otaczamy wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie służyli prawdzie. W korzystaniu z przestrzeni medialnej niech wszystkim towarzyszą wzajemna życzliwość i szacunek. Dziękujemy także za media katolickie, które służą szerzeniu Dobrej Nowiny.
    Zgodnie z decyzją ks. biskupa Wiesława Śmigla, Administratora Apostolskiego Diecezji Płockiej, dzisiaj odbywa się w naszej diecezji, podobnie jak w minionych latach, zbiórka ofiar do puszek. W naszej parafii ofiary ten cel można złożyć do puszki wystawionej przy krzyżu misyjnym na zewnątrz kościoła. Zebrane środki przeznaczone będą na bieżącą działalność Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

 

  1. Dzisiaj o godz. 16.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.

 

  1. W piątek, 23 września, będziemy obchodzili liturgiczne wspomnienie Świętego Ojca Pio. To jeden z największych świętych XX wieku, który był szczególnym narzędziem działania Boga w świecie.

 

  1. W przyszłą niedzielę, 25 września, w Ciechanowie odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem: „ I ślubuję ci” . Po dwóch latach przerwy wracamy do tej inicjatywy, aby wspólnie cieszyć się rodziną i za nią się modlić. Marsz wyruszy o godz. 15.00 z pl. Jana Pawła II i przejdzie ul. Warszawską, pl. Kościuszki i ul. Grodzką do naszego kościoła, gdzie o godz. 16.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodzin. Podczas tej Mszy św. zostaną odnowione przyrzeczenia małżeńskie.

 

  1. W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 będzie pierwsze spotkanie dla uczniów klas IV przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych.

 

  1. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” jest kolejna płyta z Biblią Audio, a na niej kolejne księgi Starego Testamentu – Jozuego, Sędziów, Rut i dwie księgi Samuela.