Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 27 listopada – 3 grudnia 2022 r.

Intencje 27 listopada – 3 grudnia 2022 r.

NIEDZIELA, 27 listopada 2022 r.

  7.00 1. + Roman i Czesława Karwowscy oraz Mieczysław i Krystyna Jurkiewicz.

2. + Antoni Jastrzębowski.

  8.30 + rodzice Gołębiowscy, rodzice Wysoccy i oraz Rozalia Mikucka.
10.00 Za parafian /chrzty/.
11.30 + Tadeusz, Zofia i Wiesław Kowalkowscy.
16.00 + Zofia Sokulska – 2 r. śm. oraz Lidia, Aniela i Tadeusz Kopczyńscy.
18.00 + Pelagia i Jan Bartołd oraz Andrzej i Dariusz Purzyccy.

 

PONIEDZIAŁEK, 28 listopada 2022 r.

  6.30 + Kazimiera Szymańska – od ucz. pog.
  7.00 + Andrzej Gardian – od ucz. pog. – następna 21 grudnia godz. 6.30.
  8.30 + Zofia Zakrzewska – od ucz. pog. – następna 22 grudnia godz. 8.30.
  9.30 Msza św. w Dniu Patrona ZS nr 3 w Ciechanowie.
18.00 + Lidia Kopczyńska – 2 r. śm. i jej rodzice Aniela i Tadeusz oraz Zofia Sokulska.

 

WTOREK, 29 listopada 2022 r.

  6.30 + Wiktoria Kowalska i Janusz Brach.
  7.00 + Barbara Kołdra – od ucz. pog. – następna 22 grudnia godz. 7.00.
  8.30 + Janina, Paulin i Wincenty Obidzińscy, Wiesława i Edward Król oraz Marianna Chruścicka.
18.00 + Tomasz Pilitowski – 6 r. śm.

 

ŚRODA, 30 listopada 2022 r.

  6.30 + Henryka Wyszczelska – od ucz. pog. – następna 23 grudnia godz. 6.30.
  7.00 + Stefan Bonisławski – od ucz. pog. – następna 27 grudnia godz. 6.30.
  8.30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne laski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marka i Ewy oraz ich dzieci Magdaleny i Piotra.
18.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne laski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej i zdrowie dla Andrzeja z okazji imienin.

 

CZWARTEK, 1 grudnia 2022 r.

  6.30 + Jerzy Szpojankowski – od ucz. pog. – następna 27 grudnia godz. 8.30.
  7.00 + Zofia Kobus – od ucz. pog. – następna 28 grudnia godz. 6.30.
  8.30 + Regina Zdziarska – 1 r. śm.
18.00 W int. kapłanów objętych Koronką Medziugorską przez Apostolat „Margaretka” – o Boże błogosławieństwo, moc Ducha Świętego, świętość życia i opiekę Matki Najświętszej na każdy dzień.

 

PIĄTEK, 2 grudnia 2022 r.

  6.30 + Waldemar Reszka – od ucz. pog. – następna 28 grudnia godz. 7.00.
  7.00 + Janina Żbikowska – od ucz. pog. – następna 28 grudnia godz. 8.30.
  8.30 + Anna Rzeplińska – 1 r. śm.
18.00 + Mieczysław Rycicki – 4 r. śm. oraz Józefa i Bolesław Ryciccy.

 

SOBOTA, 3 grudnia 2022 r.

  6.30 + Grzegorz Pazyrski – od ucz. pog. – następna 10 grudnia godz. 6.30.
  7.00 + Leokadia Klimkowska – od ucz. pog. – następna 29 grudnia godz. 6.30.
  8.30 + Teresa Tereszkiewicz – 4 r. śm.
18.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne laski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Boskiej dla ks. proboszcza Zbigniewa Adamkowskiego z okazji urodzin.