Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 22-28 maja 2022 r.

Intencje 22-28 maja 2022 r.

 

NIEDZIELA, 22 maja 2022 r.

  7.00 1. + Irena-Ewa Bobis – 2 r. śm., rodzice Janina i Mieczysław Mąkowscy oraz Helena i Stanisław Bobis.

2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i uwolnienie duchowe dla Kasi.

3. + Waldemar Kowalski /21 greg./.

  8.30 + Stanisława – 3 r. śm. i Mieczysław Motaccy.
10.00 Za parafian /chrzty/.
11.30 + rodzice Jadwiga i Hilary Płoscy oraz Halina Płoska.
13.00 Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych.
16.00 + Jolanta Kamińska – 5 r. śm.
18.00 + Jan i Pelagia Bartołd oraz Andrzej i Dariusz Purzyccy.

 

PONIEDZIAŁEK, 23 maja 2022 r.

  6.30 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Albiny i Krzysztofa oraz w intencji Bogu wiadomej.

2. + Waldemar Kowalski /22 greg./.

  7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Iwony Podgórskiej.
  8.30 + Danuta Moszczyńska – 2 r. śm.
18.00 + Stanisława Bastecka – 23 r. śm. oraz Józef, Kazimierz, Feliks i Marianna Basteccy.

 

WTOREK, 24 maja 2022 r.

  6.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i uwolnienie duchowe dla Kasi.
  7.00 1.+ Zofia Jędraszczak – z okazji Dnia Matki – int. od córki.

2.+ Waldemar Kowalski /23 greg./.

  8.30 + Adam Dobrowolski.
18.00 + Jerzy Piwnicki – 1 r. śm.

 

ŚRODA, 25 maja 2022 r.

  6.30 + Waldemar Kowalski /24 greg./.
  7.00 + Helena Włodarska oraz rodziny: Konarzewskich i Włodarskich.
  8.30 + Irena Subocz.
18.00 W int. ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz o Boże błog. dla obrońców życia i ks. opiekuna wspólnoty.

 

CZWARTEK, 26 maja 2022 r.

  6.30 + Maria Lubczyńska i rodzina Sosnowskich.
  7.00 1. + Krystyna Króliczak – 19 r. śm.

2. + Waldemar Kowalski /25 greg./ – odprawia ks. Michał na pielgrzymce.

  8.30 + Jadwiga Pieńkowska /z okazji Dnia Matki/ oraz Szczepan i Mirosław Pieńkowscy.
18.00 + Jadwiga Sosnowska /z okazji Dnia Matki – int. od dzieci/.

 

PIĄTEK, 27 maja 2022 r.

  6.30 + Hanna i Wawrzyniec Załęscy – od ucz. pog.
  7.00 1. + rodzice Irena i Modest Lubińscy

2. + Waldemar Kowalski /26 greg./ – odprawia ks. Michał na pielgrzymce.

  8.30 + rodzice Marianna i Wacław Murawscy, dziadkowie: Jan i Janina Jabłonowscy oraz Weronika i Walenty Murawscy.
18.00 + Władysława i Stanisław Burzyk oraz Regina i Jerzy Praczukowscy.

 

SOBOTA, 28 maja 2022 r.

  6.30 + Jadwiga Paprocka – od ucz. pog.
  7.00 1. + Irena Podgórska – 7 r. śm.

2. + Waldemar Kowalski /27 greg./ – odprawia ks. Michał na pielgrzymce.

  8.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 + Henryka Kraśniewska i Marianna Osmańska.