Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 18-24 grudnia 2022 r.

Intencje 18-24 grudnia 2022 r.

NIEDZIELA, 18 grudnia 2022 r.

  7.00 Za parafian.
  8.30 + Zuzanna i Antoni Załęscy.
10.00 + Jan Ruszczycki – 25 r. śm.
11.30 + rodzice Jadwiga i Hilary Płoscy oraz Halina Płoska.
16.00 + rodzice Jan – 6 r. śm. i Krystyna Kwiatkowscy.
18.00 + Marianna i Edmund Bobińscy.

 

PONIEDZIAŁEK, 19 grudnia 2022 r.

  6.30 + Arkadiusz Kęsicki – od ucz. pog. – następna 17 stycznia godz. 6.30.
  7.00 + Mieczysław Popielarski.
  8.30 + Stanisława, Stanisław i Edward Jaroszek.
18.00 + Edward Grabowski – 1 r. śm., Aleksandra, Antoni i Andrzej Góreccy.

 

WTOREK, 20 grudnia 2022 r.

  6.30 + Danuta Rojewska.
  7.00 + Stanisława i Aleksander Siemianowscy.
  8.30 + Stanisław Trawiński – 7 r. śm.
18.00 + Andrzej Kwiatkowski – 2 r. śm.

 

ŚRODA, 21 grudnia 2022 r.

  6.30 + Andrzej Gardian – od ucz. pog. – następna 17 stycznia godz. 8.30.
  7.00 + Maria Bala-Dzilińska – od ucz. pog. – następna 18 stycznia godz. 8.30.
  8.30 + Krystyna, Stanisław i Jerzy Kuczyńscy.
18.00 O błogosławieństwo Boże, światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Boże prowadzenie dla Odnowy w Duchu Świętym i księdza opiekuna Michała.

 

CZWARTEK, 22 grudnia 2022 r.

  6.30 + Zenona Piekarska i jej rodzice oraz rodzeństwo.
  7.00 + Barbara Kołdra – od ucz. pog.
  8.30 + Zofia Zakrzewska – od ucz. pog. – następna 19 stycznia godz. 8.30.
18.00 + Antonina i Stanisław Różyccy i Jan Krajczyński.

 

PIĄTEK, 23 grudnia 2022 r.

  6.30 + Henryka Wyszczelska – od ucz. pog.
  7.00 + Jan Daniszewski – 1 r. śm.
  8.30 + Ryszard Mathies /czyt. Matis/ – od ucz. pog. – następna 18 stycznia godz. 6.30.
18.00 + Franciszek Pietrzak.

 

SOBOTA, 24 grudnia 2022 r. /Wigilia/

  6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
  7.00 1. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Ewy i Marka oraz ich dzieci Magdaleny i Piotra.

2. + Renata Nowacka – 20 r. śm., Tomasz Kucharski oraz Grzegorz Nowacki – 15 r. śm.

  8.30 + Adam i Krzysztof Milewscy.