Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 13-19 listopada 2022 r.

Intencje 13-19 listopada 2022 r.

NIEDZIELA, 13 listopada 2022 r.

  7.00 + Natalia, Krystyna i Jan Karczewscy.
  8.30 + Irena i Kazimierz Kamińscy, Zofia i Stanisław Pęczkowscy oraz rodziny Kamińskich i Pęczkowskich.
10.00 Za parafian /chrzty/.
11.30 1. + Sławomir Zuchora z okazji imienin.

2. + Andrzej, Franciszek, Stanisława i Ewa Wiśnioch oraz Stefan Sowa.

16.00 + Stanisław i Halina Kosińscy, Zygmunt i Waleria Giranowscy, rodzeństwo: Kazimierz, Henryk i Danuta Kosińscy oraz Zofia i Jacek Sarneccy.
18.00 + Mirosław i Grzegorz Dębscy, Regina, Zygmunt i Leszek Kąkol.

 

PONIEDZIAŁEK, 14 listopada 2022 r.

  6.30 + Jan Jankowski – od ucz. pog. – następna 6 grudnia godz. 6.30.
  7.00 + Jadwiga Żuradzka – od ucz. pog. – następna 7 grudnia godz. 6.30.
  8.30 + rodzice Zofia Dalkiewicz – 12 r. śm. i Stanisław Dalkiewicz.
18.00 + Władysława i Antoni Zawierucha oraz Gustaw Markowski.

 

WTOREK, 15 listopada 2022 r.

  6.30 + Elżbieta Zakrzewska – od ucz. pog.
  7.00 + Barbara Milewska – od ucz. pog. – następna 8 grudnia godz. 6.30.
  8.30 + Stanisław Sikorski – 22 r. śm. i rodzina Bałdygów.
18.00 + Stanisław Rutkowski – 2 r. śm.

 

ŚRODA, 16 listopada 2022 r.

  6.30 + rodzice Stefan i Janina, dziadkowie, siostra Alinka, brat Ludwik i Mirosław Bieńkowscy.
  7.00 + Andrzej Włosiński – 6 r. śm.
  8.30 + r-ce Jadwiga i Roman Szczęśni, Alina i Piotr Stolarczyk, Kazimierz, Stanisława, Jan i Czesław Świderscy.
18.00 O błogosławieństwo Boże, światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Boże prowadzenie dla Odnowy w Duchu Świętym i księdza opiekuna Michała.

 

CZWARTEK, 17 listopada 2022 r.

  6.30 + Tadeusz Pakieła – 1 r. śm.
  7.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Elżbiety.
  8.30 + Agnieszka-Agata Dobrzyńska – 10 r. śm.
18.00 + Lidia Kopczyńska i jej rodzice Aniela i Tadeusz.

 

PIĄTEK, 18 listopada 2022 r.

  6.30 + Mirosława Zmudczyńska – od ucz pog. – następna 8 grudnia godz. 7.00.
  7.00 + Izabela Wrońska – 2 r. śm. i rodzina Prusińskich.
  8.30 + Adolf Chodorowski – 35 r. śm. i Janusz Chodorowski – 23 r. śm.
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA, 19 listopada 2022 r.

  6.30 + Grzegorz Pazyrski – od ucz. pog. – następna 26 listopada godz. 6.30.
  7.00 W intencji dziękczynnej za 90 lat życia Eugeniusza Piątkowskiego z prośbą o Bożą opiekę dla Jubilata.
  8.30 + Stanisław Dubielak – 2 r. śm.
18.00 + Mariann i Emil Łyszkowscy.