Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 7 marca

Ogłoszenia 7 marca

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

OŚWIADCZENIE BISKUPÓW DIECEZJI PŁOCKIEJ

W SPRAWIE WYROKU DOTYCZĄCEGO PROFANACJI

WIZERUNKU MATKI BOSKIEJ

Z bólem i smutkiem przyjęliśmy wyrok Sądu Rejonowego w Płocku, z dnia 2 marca 2021 roku, w sprawie dotyczącej profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w naszym mieście, w kwietniu 2019 roku. Zauważamy, że działania, których dotyczyło postępowanie sądowe, w sposób oczywisty naruszały ład społeczny i – w swojej istocie – są zaprzeczeniem idei tolerancji, na którą powołują się sprawcy.

Nie godzimy się z wyrokiem, który przez wielu określony już został, jako jawne przyzwolenie Państwa na działania wymierzone w religię katolicką, cześć Matki Bożej i przedmioty kultu z Nią związane oraz uczucia katolików. Wyrażamy głęboką nadzieję, że sąd II instancji, zgodnie z prawem, opowie się przeciw dokonanej profanacji, przywracając zachwiane poczucie sprawiedliwości.

Płock, 3 marca 2021 r.

† Piotr Libera

Biskup Płocki

† Mirosław Milewski

biskup pomocniczy

† Roman Marcinkowski

biskup senior

 

  1. Wielki Post to czas przemiany życia, podjęcia pracy nad swoją duchowością, a przede wszystkim czas na zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga.

 

  1. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, patrona naszej parafii, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 

  1. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 17.00. W każdą niedzielę Wielkiego Postu, 20 minut przed Mszą św. wieczorową śpiewamy gorzkie żale.

 

  1. W piątek, 12 marca o godz. 19.00 będzie odprawiona Msza św. z modlitwą o uzdrowienie.

 

  1. Rekolekcje wielkopostne, w takiej samej formie jak w adwencie, rozpoczną się w przyszła niedzielę.

 

  1. Ofiary na kwiaty i na dekorację Grobu Pańskiego można składać w niedzielę na tacę w kopertach, albo po nabożeństwie Drogi Krzyżowej do puszek przy wyjściu z kościoła, bądź w kancelarii parafialnej.

 

  1. Pod chórem można nabywać czekoladowe baranki wielkanocne z których dochód jest przeznaczony na działalność charytatywną Caritas Diecezji Płockiej.

 

  1. W zakrystii można nabyć publikację poświęconą św. Józefowi.