Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 4 lipca

Ogłoszenia 4 lipca

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

4 lipca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

Czas wakacji, urlopów, odpoczynku jest okazją do pogłębiania relacji z Bogiem przez modlitwę, lekturę Pisma Świętego, celebrowanie niedzieli i spotkania na Eucharystii. Zadbajmy, aby spotkanie z Panem Jezusem było zawsze godnym Jego miłości.

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 40. PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ  NA JASNĄ GÓRĘ W 2021 R.

 

  1. Tegoroczna 40. Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Idziemy z Józefem”. Będzie miała charakter „sztafety”. Każdego dnia będzie pielgrzymowała inna grupa, Nie przewiduje się w tym roku noclegów podczas Pielgrzymki. Przewodnik danej grupy organizuje przyjazd na trasę swojej grupy, a także jej odjazd wieczorem. Apel Wieczorny odbędzie się od razu po dojściu grupy.

 

  1. Wyjątek będą stanowiły dwa dni. Pierwszy, 6 sierpnia będzie Dniem Wdzięczności za czterdzieści Pielgrzymek Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Na ten dzień zapraszamy wszystkich, którzy chcą dziękować za dzieło pielgrzymkowe. Zakończymy ten dzień uroczystym, dziękczynnym Apelem Jasnogórskim w Sokołowie. Na ostatni dzień, z Wierzchowiska na Jasną Górę, czyli 14 sierpnia również zapraszamy wszystkich chętnych.

 

  1. Grupa Biała (dekanaty ciechanowskie i dekanat strzegowski) będzie wędrować 8 sierpnia. Przewodnikiem będzie ks. Tomasz Dec i u niego można dokonywać zapisów.

 

  1. Pielgrzymka wyruszy 6 sierpnia 2021 r. z Płockiej Katedry po Mszy Świętej o godz. 6.00 pod przewodnictwem Biskupa Mirosława Milewskiego.

 

  1. Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2021 r. w godzinach porannych (7.30-8.15), z udziałem Biskupa Piotra Libery.
    Wszystkich sympatyków Pielgrzymki zapraszamy w tym czasie na Wały Jasnogórskie, na przywitanie i wspólne wejście oraz do udziału we Mszy Świętej o godz. 9:00, kończącej tegoroczną Pielgrzymkę.

 

  1. Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Zachęcamy do udziału w wieczornych Apelach Jasnogórskich w swoich parafiach.