Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 3 stycznia

Ogłoszenia 3 stycznia

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

3 stycznia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni.

 

  1. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Porządek Mszy świętych w tym dniu jak w każdą niedzielę. Święto Trzech Króli przypomina nam, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (K + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr.

 

  1. 7 stycznia pierwszy czwartek miesiąca. Na Mszy Świętej o godz. 18.00 będziemy się modlić za kapłanów oraz o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W tych intencjach będzie również po Mszy św. comiesięczna Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Odnowę w Duchu Świętym.