Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 25 grudnia

Ogłoszenia 25 grudnia

NARODZENIE PAŃSKIE

25 grudnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

ŻYCZENIA BISKUPA PŁOCKIEGO NA BOŻE NARODZENIE A. D. 2021

„Panie, Boże Najwyższy, który uniżyłeś się dla nas, jesteś niezmierzony, a stałeś się maluczkim; jesteś bogaty, a stałeś się ubogim; jesteś wszechmocny, a stałeś się słabym…”. Papież Franciszek

Umiłowani Diecezjanie! Polecam Was w mojej modlitwie Bogu, który w Tajemnicy Wcielenia daje nam zbawienie. Celebrujemy z radością to Misterium Narodzin Bożego Syna, bo przynosi nam światło, nadzieję i pojednanie z Bogiem Ojcem. Niech w trudnych czasach pandemii nasze serca pokrzepią się i rozradują prawdą o bliskości Wcielonego Boga, otwierając się na Jego działanie i umacniając się w wierze. Niech Boża Dziecina ubogaci naszą codzienność wszelką łaską i potrzebnymi nam darami prowadząc nade wszystko do wzrostu naszej miłości i świętości! Przekazuję Wam Kochani, wraz z moim pasterskim błogosławieństwem, najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne!

Płock, Narodzenie Pańskie 2021 r.

Wasz biskup Piotr

 

  1. Również my, duszpasterze naszej parafii, życzymy wszystkim Parafianom i Gościom radosnego świętowania, otwartości na przychodzącego Pana i Jego moc. Niech Bóg udziela Wam obficie swoich darów, wspomaga swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności.

 

  1. Msze Święte w naszej świątyni dzisiaj będą sprawowane o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00 i 18.00.

 

  1. Dzisiejszą uroczystością rozpoczynamy okres Narodzenia Pańskiego, który potrwa do 9 stycznia – do święta Chrztu Pańskiego.

 

  1. Jutro, w niedzielę, 26 grudnia, drugi dzień naszego świętowania i jednocześnie święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Zapraszamy wszystkich serdecznie do świątyni na modlitwę w intencji naszych rodzin, aby były one środowiskiem wzrastania w wierze, nadziei oraz miłości do Boga i ludzi. Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego. Na Mszę św. o godz. 16.00 zapraszamy szczególnie małżonków, którzy w tym roku obchodzili 50-lecie i 25-lecie sakramentu małżeństwa. Podczas liturgii będzie uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

 

  1. Dekret

DEKRET o udzieleniu dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 r.

 

Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, mając na względzie kan. 1251 i kan. 1245 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz ustalenia podjęte przez 390. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski (Jasna Góra, 18-19 października 2021 r.), w myśl kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 31 grudnia 2021 r.(piątek – św. Sylwestra) wszystkim wiernym diecezji płockiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie diecezji płockiej.

Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

† Piotr Libera

Biskup Płocki

 

  1. 31 grudnia o godz. 18.00, zapraszamy na Mszę św. podczas której odczytamy imiona i nazwiska osób zmarłych w bieżącym roku. W tym czasie ktoś z rodziny zmarłego podejdzie w wyznaczone miejsce i zapali przygotowaną świecę.

 

  1. Jutro w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia podamy plan kolędowych odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii na najbliższe dni.

 

  1. Dziękujemy wszystkim parafianom pomagającym w przygotowanie dekoracji kościoła na Święta Bożego Narodzenia.
    Dziękuję: klerykowi Adrianowi Przybyszewskiemu, Piotrowi Jaskólskiemu, rodzinie Niszczotów, Janowi Rogalskiemu, Jackowi Makowskiemu, Zdzisławowi Grzelczykowi, Marcinowi Michowskiemu, Marcinowi Mackiewiczowi, kościelnemu Andrzejowi Trojanowskiemu, księżom. Wszystkim Bóg zapłać.