Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 21 marca

Ogłoszenia 21 marca

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

 

  1. W czwartek 25 marca obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
    W dniach 19-25 marca br. w Kościele katolickim w Polsce trwa Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Zachęcamy do włączenia się w tę akcję, a zwłaszcza o podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego od 25 marca br. Ufamy, że może to być dobry owoc rozpoczętego w miniony piątek, w uroczystość św. Józefa, „Roku Rodziny Amoris laetitia”. Wszelkie informacje znajdziemy na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej: www.plockierodziny.pl oraz u duszpasterzy w parafii.
    Uroczyste podjęcie duchowej adopcji w naszej parafii odbędzie się w czwartek, podczas Mszy Świętej o godz. 18.00. Przed Mszą świętą od godziny 17.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obrony życia.

 

  1. Za tydzień będziemy obchodzić niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy błogosławieństwa palm i odczytamy fragment Ewangelii upamiętniający wjazd Chrystusa do Jerozolimy.

 

  1. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, patrona naszej , w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 

  1. Pod chórem można nabywać wielkanocne czekoladowe baranki. Składane przy tej okazji ofiary będą wsparciem działalności charytatywnej Caritas Diecezji Płockiej.